2011

Det var ingen prøveforelesninger ved Institutt for teoretisk astrofysikk i 2011.