Prøveforelesning: Øystein Langangen

Cand.scient. Øystein Langangen ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The solar oxygen crisis – consequences for element abundances and helio-seismology

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Jan Karsten Trulsen.

Publisert 11. apr. 2012 14:52 - Sist endret 24. feb. 2020 13:13