Prøveforelesning: Stein Vidar Hagfors Haugan

Cand.scient. Stein Vidar Hagfors Haugan ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Detection and characterization of Earth-like extrasolar planets

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Håkon Dahle.

Publisert 11. apr. 2012 15:50 - Sist endret 24. feb. 2020 13:12