Prøveforelesning: Mari Anne Killie

Mari Anne Killie ved Institutt for teroetisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What heats the solar corona

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Per B. Lilje.

Publisert 11. apr. 2012 14:51 - Sist endret 24. feb. 2020 13:09