Prøveforelesning: Øystein Rudjord

M.Sc. Øystein Rudjord ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The search for gravitational waves – past and future

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Jan Trulsen.

Publisert 11. apr. 2012 15:43 - Sist endret 7. feb. 2020 16:04