2006

Tidligere

Tid og sted: 30. juni 2006 10:15, Auditoriet, Institutt for teoretisk astrofysikk

Mari Anne Killie ved Institutt for teoretisk astrofysikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Modeling element abundances in the solar atmosphere with improved transport equations

Tid og sted: 15. feb. 2006 14:15, Auditoriet (rom 209) i Svein Rosselands hus, Blindern

Eirik Mysen ved Institutt for teoretisk astrofysikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Rosetta orbit modelling