Disputas: Eirik Mysen

Eirik Mysen ved Institutt for teoretisk astrofysikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Rosetta orbit modelling

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Professor Anne Lemaitre, Département de Mathématique, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur, Belgia
Professor Hans Rickman, Uppsala Astronomiske Observatorium, Uppsala universitet, Sverige
Dr. Per Helge Andersen, Forsvarets forskningsinstitutt, Kjeller

Sammendrag

Rosettasonden ble skutt opp i 2004 av den europeiske romorganisasjonen ESA. Etter omtrent ti år i verdensrommet vil Rosetta fanges inn i kometen 67P/Churyumov-Gerasimenkos svake gravitasjonsfelt. Der vil sonden deles i to hvor den ene delen, Philae, vil myklande på kometens overflate for å gjennomføre mer detaljerte undersøkelser av dens sammensetning. Sondesegmentet som blir igjen i bane vil observere kometen på kloss hold helt fram til den passerer Sola i august 2015.

67P/C-G tilhører en klasse kometer som antas å komme fra et område bortenfor Neptuns bane. Disse igjen tror man er rester som ikke samlet seg i planeter under Solsystemets dannelse. Man håper derfor at kunnskap om 67P/C-Gs materiale kan gi interessante ledetråder til Solsystemets opprinnelse og utvikling på samme måte som Rosettasteinen, funnet i Egypt i 1799, avslørte hieroglyfenes hemmelighet.

Prosjektet ”Rosetta Orbit Modelling” har blitt utført ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo som en del av ESAs Rosetta Radio Science Investigations (RSI), og er finansiert av Norges forskningsråd. Arbeidet tar for seg banebevegelsen til Rosetta i det dynamisk ustabile miljøet rundt målkometen. Vekselvirkningslover har blitt formulert for så å bli brukt i analytiske og numeriske studier av banestabilitet. Studiene har gitt strategier for å minimalisere risikoen for kollisjon med kometkjernen, samt hvordan man kan rasjonalisere drivstoffbruken.

Som en del av RSI vil detaljene i målkometens gravitasjonsfelt bli kartlagt ved å studere hvordan Rosettas bane forandrer seg over tid, informasjon som vil være av avgjørende betydning under Philaes landing senere. Den forventede nøyaktigheten i denne informasjonen er under dette arbeidet blitt simulert og diskutert.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Per Lilje.

Publisert 10. apr. 2012 10:57 - Sist endret 25. mars 2014 09:44