Disputas: Mari Anne Killie

Mari Anne Killie ved Institutt for teoretisk astrofysikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Modeling element abundances in the solar atmosphere with improved transport equations

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Dr. John C. Raymond, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge, Massachusetts, USA
Dr. Katia Ferrière, Observatoire Midi-Pyrénées, Toulouse, France
Professor Jan Trulsen, Institutt for teoretisk astrofysikk, Oslo

Sammendrag

Et nytt teoretisk verktøy i form av matematiske likninger har blitt utviklet. Likningene er gyldige for elektrisk ladde gasser, og kan dermed også anvendes på solas atmosfære. De nye likningene beskriver kollisjoner mellom partiklene i gassen bedre enn hva allerede tilgjengelige likninger gjør. Slike kollisjoner mellom elektrisk ladde partikler kan i områder hvor temperaturen øker gi opphav til sterke "termiske" krefter. I deler av solatmosfæren kan denne termiske kraften bli svært stor og overgå tyngdekraften, og den kan dermed ha en stor innvirkning på sammensetningen av gassen i solatmosfæren. Gode likninger er derfor essensielt når man studerer solatmosfæren teoretisk.

Likningene har videre blitt brukt til å studere sammensetningen av gassen i magnetiske løkkestrukturer i solas atmosfære, såkalte koronaløkker. Resultatene viser bl.a. at hvor koronaløkkene varmes har stor innvirkning på fordelingen av tunge ioner langs løkka. Dersom løkka varmes høyt oppe er termisk kraft i stand til å opprettholde en høy konsentrasjon av tunge partikler, selv av jern. Ved å sammenlikne med observasjoner kan de teoretiske modellene brukes til å gi indikasjoner på hvor og hvordan solas atmosfære varmes.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Per B. Lilje.

Publisert 10. apr. 2012 10:56 - Sist endret 1. nov. 2021 13:30