Prøveforelesning: Max Grönke

M. Sc. Max Grönke ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Who re-ionized the universe? Pros and cons of stars, quasars and other exotic alternatives.

Max Grönke

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt professor Hans Kristian Eriksen.

Publisert 26. juni 2017 10:55 - Sist endret 8. jan. 2021 16:26