Prøveforelesning: Tone M. Ruud

M. Sc. Tone M. Ruud ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: New discoveries in the outer solar system and their implications for the formation of the solar system.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Sven Wedemeyer.

Publisert 28. sep. 2017 11:33 - Sist endret 8. jan. 2021 16:26