Prøveforelesning: Unni Fuskeland

Cand. scient. Unni Fuskeland ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The cosmic neutrino background: prospects for detection and science.

Unni Fuskeland portrett.

Unni Fuskeland. Bilde: ITA.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt professor Mark Dijkstra.
 

Publisert 22. juni 2017 14:16 - Sist endret 8. jan. 2021 16:26