Prøveforelesning: Charalambos Kanella

M. Sc. Charalambos Kanella ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The transition from global to local helioseismology and its implication for the understanding of the Sun

Charalambos Kanella
Charalambos Kanella

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt David F. Mota.

Publisert 26. sep. 2018 20:54 - Sist endret 7. feb. 2020 16:04