Prøveforelesning: Dag Sverre Seljebotn

M. Sc. Dag Sverre Seljebotn ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What is the matter with dark matter?

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Sijing Shen.

Publisert 22. jan. 2018 11:18 - Sist endret 7. feb. 2020 16:04