English version of this page

Forskningen ved Institutt for teoretisk astrofysikk

Forskningsseksjoner

Forskningen innen astronomi og astrofysikk ved Institutt for teoretisk astrofysikk er både teoretisk og eksperimentell og kan inndeles i to fagområder:

  • kosmologi og ekstragalaktisk astronomi
  • solfysikk

Forskningssentre

Rosseland senter for solfysikk - RoCS

Målet for senteret er å forstå hvordan vår nærmeste stjerne, sola, faktisk fungerer. Ved å kombinere observasjoner av sola med avansert datamodellering, skal senteret utvikle ny kunnskap om partikkel-akselerasjon og oppvarming både inni og rundt sola.

Les mer om Sentre for fremragende forskning (SFF) ved UiO.

Toppforskning ved ITA

Det europeiske forskningsrådet (ERC) gir finansiering til fremragende forskere. Til nå har forskere ved ITA og RoCS mottatt det prestisjefylte ERC-stipendet seks ganger. Les mer om det og om de andre prosjektene finansierte av EUs rammeprogrammer og Norges forskningsråd.