Forskningen ved Institutt for teoretisk astrofysikk

Forskningen innen astronomi og astrofysikk ved Institutt for teoretisk astrofysikk er både teoretisk og eksperimentell og kan inndeles i to fagområder: kosmologi og solfysikk.

Forskningsseksjoner

 Kosmologi og ekstragalaktisk astronomi

I kosmologien søker en å forstå hvordan Universet ble til, hvordan det er bygget opp og hvorfor det ser ut som det gjør. Ved hjelp av store rom- og bakketeleskoper kan en observere milliarder av år tilbake i tid, til grensene av det kjente verdensrommet. Med fysikk og matematikk som verktøy utarbeides teorier om Universets utvikling fra dets tilblivelse og frem til i dag, også for å få et glimt av fremtidige begivenheter.

Les mer om kosmologi på sidene til forskergruppen Kosmologi.

Solfysikk

I solfysikken er målet å få dannet et helhetlig bilde av fysikken i solens ytre atmosfære. For å utforske solen, vår nærmeste stjerne, kombineres bruk av verdensledende fasiliteter for observasjoner av solen med avanserte, numeriske modelleringer.

Les mer om solfysikk på sidene til forskergruppen Solfysikk.

Sentre

Rosseland Centre for Solar Physics (RoCS)

Målet for senteret er å forstå hvordan vår nærmeste stjerne, sola, faktisk fungerer. Ved å kombinere observasjoner av sola med avansert datamodellering skal senteret utvikle ny kunnskap om partikkel-akselerasjon og oppvarming både inni og rundt sola.

Les mer om Sentre for fremragende forskning (SFF) ved UiO.

Toppforskning ved ITA

Det europeiske forskningsrådet (ERC) gir finansiering til fremragende forskere. Til nå har forskere ved ITA og RoCS mottatt det prestisjefylte ERC-stipendet seks ganger. Les mer om det og om de andre prosjektene finansierte av EUs rammeprogrammer og Norges forskningsråd.