Gammaglimt

Gammaglimt skyldes de voldsomste eksplosjonene i Universet. Fra et område av rommet på størrelse med Oslo frigjøres, i en kort periode, like mye energi som i resten av Universet til sammen! De fleste av disse eksplosjonene skjer veldig langt borte, men når de en veldig sjelden gang skjer i vår egen galakse, kan de utrydde store deler av livet på Jorden. Noen av massedødene som har skjedd opp gjennom Jordens historie kan skyldes gammaglimt.

Kunstnerisk Illustrasjon av gammaglimt
Kunstnerisk Illustrasjon av Gammaglimt. Illustrasjon: NASA/Swift/Aurore Simonnet.

Emner

Av Knut Jørgen Røed Ødegaard
Publisert 2. mai 2011 11:20 - Sist endret 23. aug. 2019 11:33