English version of this page

Feltarbeid

Feltarbeid er innsamling og/eller bearbeiding av data utenfor ordinært arbeidssted. Feltarbeid kan foregå både innenlands og utenlands. Opphold ved andre institusjoner er ikke feltarbeid. Både ansatte og studenter kan ha feltarbeid. Feltkurs vil ha mange av de samme HMS-utfordringene som ordinært feltarbeid.

Prosedyre for feltarbeid (MN):

Feltkort (for studenter/ansatte ved Institutt for teoretisk astrofysikk):

Publisert 18. okt. 2016 14:17 - Sist endret 10. feb. 2020 10:08