Hvem kontakter jeg?

studieinfo@astro.uio.no

Studieadministrasjonen ved instituttet holder til i Svein Rosselands hus, rom 106 A&B.

Studietilbud og opptak ved MN-fakultetet

 • Studieveiledning
 • Godkjenning av ekstern utdanning
 • Eksamen
 • Tilrettelegging
 • Oppbygging av bachelorgrad
 • Utsettelse av verneplikt eller siviltjeneste
 • Karakterutskrift
 • Delstudier i utlandet
 • Internasjonale studenter

Opptak og semesteravgift

 • Opptak til grunnstudier
 • Studiekompetanse
 • Internasjonale studenter
 • Semesteravgift og semesterregistrering

Knutepunktet

Lucy Smiths hus

E-post: studentinfo@admin.uio.no

Telefon: 22 85 82 00

Åpningstid: 10–15 (man-fre)