Solformørkelser synlig fra Norge

Advarsel: Se aldri på Solen under en solformørkelse uten godkjent beskyttelsesutstyr! Dette kan skade øynene alvorlig. Selv ved 99% formørkelse, når Solen ikke gir mer dagslys enn ved skumringstider, er det nok skadelig stråling til å forårsake permanent øyeskade.