Rettingar i Almanakk for Noreg for 2012

Vi er leie for å måtte melda frå om at tabellen for deklinasjonen til Månen i Almanakk for Noreg for 2012 er den for 2011 og må bytast ut med tabellen nedanfor. Denne feilen gjeld berre nynorskutgåva av almanakken.

 

Deklinasjonen til månesenteret (0t UT) i 2012
DAG     JAN.     FEB. MARS APR. MAI JUNI
1 7.2 19.7 21.9 17.3 6.4 -12.0
2 11.4 21.5 22.1 13.8 1.4 -16.2
3 15.1 22.4 21.2 9.5 -3.9 -19.4
4 18.2 22.1 19.3 4.6 -9.1 -21.3
5 20.6 20.8 16.2 -0.8 -13.9 -21.6
6 22.1 18.3 12.3 -6.2 -17.8 -20.4
7 22.5 14.8 7.6 -11.3 -20.5 -17.9
8 21.9 10.5 2.3 -15.8 -21.7 -14.4
9 20.1 5.5 -3.2 -19.2 -21.3 -10.2
10 17.2 0.1 -8.5 -21.2 -19.5 -5.7
11 13.3 -5.3 -13.4 -21.8 -16.6 -1.0
12 8.8 -10.4 -17.4 -20.9 -12.9 3.6
13 3.7 -14.9 -20.3 -18.8 -8.7 7.9
14 -1.6 -18.6 -21.8 -15.7 0.3 15.3
15 -6.8 -21.0 -21.9 -11.9 0.3 15.3
16 -11.7 -22.2 -20.7 -7.7 4.8 18.2
17 -16.0 -22.0 -18.4 -3.2 9.0 20.3
18 -19.4 -20.5 -15.1 1.3 12.9 21.5
19 -21.6 -17.9 -11.2 5.8 16.2 21.7
20 -22.5 -14.4 -6.8 10.0 18.8 20.9
21 -21.9 -10.2 -2.2 13.7 20.7 19.1
22 -20.0 -5.6 2.4 16.9 21.6 16.5
23 -16.9 -0.9 6.8 19.4 21.6 13.0
24 -13.0 3.8 11.0 21.0 20.5 8.8
25 -8.6 8.2 14.6 21.7 18.5 4.2
26 -3.9 12.3 17.7 21.4 15.7 -0.7
27 0.9 15.8 20.0 20.2 12.0 -5.7
28 5.5 18.7 21.4 18.0 7.7 -10.5
29 9.8 20.7 21.9 14.8 2.9 -14.8
30 13.7   21.4 10.9 -2.1 -18.3
31 17.1   19.8   -7.2  

Deklinasjonen til månesenteret (0t UT) i 2012
DAG JULI AUG. SEP. OKT. NOV. DES.
1 -20.7 -17.4 -1.8 10.1 20.1 20.0
2 -21.7 -13.8 2.9 13.7 20.9 18.3
3 -21.2 -9.5 7.3 16.8 20.7 15.8
4 -19.2 -4.8 11.4 19.0 19.7 12.5
5 -16.0 0.0 14.9 20.5 17.7 8.6
6 -12.0 4.7 17.7 21.0 14.9 4.3
7 -7.5 9.0 19.8 20.6 11.5 -0.3
8 -2.8 12.9 21.0 19.3 7.4 -5.1
9 1.9 16.2 21.2 17.0 2.8 -9.7
10 6.4 18.8 20.5 14.0 -2.1 -14.0
11 10.6 20.5 18.8 10.2 -7.0 -17.5
12 14.3 21.4 16.2 5.7 -11.7 -19.9
13 17.3 21.3 12.7 0.9 -15.7 -20.9
14 19.6 20.2 8.6 -4.2 -18.8 -20.4
15 21.1 18.1 3.8 -9.1 -20.6 -18.4
16 21.7 15.1 -1.2 -13.6 -20.8 -15.2
17 21.2 11.3 -6.3 -17.3 -19.6 -11.2
18 19.7 6.9 -11.0 -19.8 -17.1 -6.7
19 17.3 2.0 -15.2 -20.9 -13.7 -2.1
20 14.0 -3.0 -18.4 -20.6 -9.6 2.5
21 10.0 -8.0 -20.4 -19.0 -5.2 6.9
22 5.4 -12.5 -21.1 -16.2 -0.6 10.9
23 0.5 -16.4 -20.5 -12.7 3.8 14.3
24 -4.5 -19.3 -18.6 -8.6 8.0 17.2
25 -9.3 -21.0 -15.7 -4.1 11.9 19.3
26 -13.7 -21.3 -11.9 0.4 15.2 20.6
27 -17.3 -20.4 -7.7 4.8 17.9 20.9
28 -20.0 -18.2 -3.2 9.0 19.7 20.4
29 -21.4 -15.0 1.4 12.7 20.8 18.9
30 -21.4 -11.0 5.9 15.9 20.9 16.5
31 -20.0 -6.5   18.4   13.4

 

Deklinasjonen til Månen endrar seg så fort at ein må rekne han ut for eit visst klokkeslett (UT) ved interpolasjon i tabellen. Høgda til Månen over horisonten blir rekna ut som for Sola. Ein ser her bort frå parallaksen til Månen,som kan gi ein feil på opptil 1 grad i høgda.

 

Eks. Trondheim, breidd 63.4° 15. januar:

Månen i sør kl 5.06 (4.06 UT) med deklinasjon = -7.6°, høgda til Månen i sør = 90.0° - 63.4° - 7.6° = +19.0°.

Månen i nord ca kl 17.32 (16.32 UT) med deklinasjon = -10.2°, høgda til Månen i nord = -10.2° - 90.0° +63.4° = -36.8°, dvs. under horisonten.       

Emneord: Almanakken Av Kaare Aksnes
Publisert 10. jan. 2012 11:34 - Sist endret 10. jan. 2012 11:45