Kontakt

Vi vil sette pris på å få tilbakemelding fra leserne om eventuelle feil eller forslag til endringer i almanakken. Kommentarer bes sendt til:

Almanakk-komitéen
Institutt for teoretisk astrofysikk
Universitetet i Oslo
Boks 1029 Blindern, 0315 Oslo

Telefon: 22 85 65 17
E-post: per.lilje@astro.uio.no

Publisert 24. jan. 2011 11:40 - Sist endret 23. nov. 2021 10:30