Innhold

Kalendariet

Almanakkens viktigste del er kalendariet, dvs. tabeller over tidene når Månen og Sola står opp, står i sør og går ned på forskjellige steder i Norge. Hovedkalendariet gir slike informasjoner daglig for Oslo, Trondheim og Tromsø. Tilsvarende data er gitt for planetene Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun for de samme stedene, samt for Mo i Rana, med 10 dagers mellomrom. Planetenes gang mellom stjernene i løpet av året er også vist på kart over himmelen og figurer viser planetenes synlighet gjennom året og posisjonene til Jupiters måner.

Tidene for soloppgang og solnedgang er dessuten gitt med 4 dagers mellomrom for Skien, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Geilo, Dombås, Ålesund, Kristiansund, Namsos, Mosjøen, Bodø, Karasjok, Harstad, Hammerfest, Vardø og Longyearbyen. Det er også gitt enkle anvisninger for hvordan soldataene kan beregnes for et vilkårlig sted i Norge. Solas høyde over horisonten gjennom året er også vist som figurer.

I hovedkalendariet er også oppført tidene for fullmåne, nymåne, jevndøgn og solverv, helligdager, gamle merkedager, prekentekster, kjente personers fødsels- eller dødsdatoer samt viktige begivenheter som fant sted på de forskjellige datoene. I tillegg er det to sider med hundreårsminner over personer som ble født eller døde og over begivenheter for 100 år siden, 200 år siden osv.

Andre astronomiske data

For 12 byer eller steder nord for polarsirkelen er det angitt tider for når midnattsola og mørketiden begynner og slutter. Årets sol- og måneformørkelser og deres synlighet i Norge er omtalt, og det finnes tabeller for når flo og fjære intreffer på over 30 forskjellige steder langs norskekysten. Det er også oppgitt tider for de viktigste stjerneskuddsvermene samt for en rekke andre astronomiske begivenheter, som samstilling av Månen, planeter og stjerner, stjerneokkultasjoner og når Merkur er best synlig lengst øst eller lengst vest for Sola. To artikler, Stjernehimmelen sett fra Jorda og Tidsregningen, gir en kort innføring i praktisk astronomi.

Meteorologiske tabeller

Lufttemperatur og nedbørsmengde er oppgitt for de to foregående år for 12 steder i Norge og utviklingen av årsmiddeltemperaturen fra 1870 er illustrert på grafer for 6 steder.

Temaartikkel

Hvert år tas det inn en populærartikkel om et tema som antas å ha allmenn interesse, men som ikke har tilknytning til almanakken forøvrig. Eksempler på temaartikler er

Jakt, fangst og fiske

Fredningsbestemmelser for jakt, fangst og fiske opptar hele 43 sider av almanakken. Disse sidene konsulteres ofte av jegere og fiskere, både av dem som driver profesjonelt og av hobbyfiskere.

Oversiktskalendre

Bakerst i almanakken er to sider med en dag- og ukeoversikt for inneværende år og for det påfølgende. Datoer for de fire månefasene (nymåne, økende halvmåne, fullmåne og minkende halvmåne) samt for årets høytidsdager er gitt. En dagtavle (evighetskalender) på en side gjør det enkelt å finne ut hvilken ukedag en bestemt dato i et gitt år faller på, både i den julianske og den gregorianske kalenderen.

Planet- og stjernekart

Midt i almanakken finnes planet- og stjernekart. Det er både stjernekart som dekker hele himmelen som er synlig fra Norge og kart som viser planetenes bevegelser gjennom året.

Synlighetsdiagrammer for planetene

Midt i Almanakken finnes synlighetsdiagrammer som viser når planetene Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun er synlige gjennom året.

Essays

Almanakken inneholder også fra tid til annen essays av mer allmenn interesse, f.eks. essayet "Hviledagen - en gave til mennesket?" av Andreas Skartveit i 2014-almanakken.

Emneord: Almanakken, Almanakk for Norge
Publisert 24. jan. 2011 11:47 - Sist endret 17. okt. 2021 12:43