Rettelser i Almanakken 2016

Det har dessverre kommet inn noen feil i Almanakk for Norge 2016.

Bokmål- og nynorskutgavene:

Side 6

Rudolf Nilsen er født 28. februar 1901, ikke 29. februar.

Side 46

Merkurpassasjen 9. mai. Her de oppgitte tidene i UT. Riktige tider i norsk sommertid er:

Passasjen begynner kl. 13.12, Merkur er nærmest solsenteret kl. 16.56 og passasjen slutter kl. 20:41.

Nynorskutgåva:

Side 30

Tala i tabellen har vorte forveksla med tal frå Kristiansund og Namsos. Ein retta versjon av side 30 finst her.

Av Torben Leifsen
Publisert 23. okt. 2015 07:12 - Sist endret 10. nov. 2015 07:05