Rettelser i Almanakken 2021

Det har dessverre kommet inn noen feil i Almanakk for Norge 2021.

Bokmål- og nynorskutgavene:

Side 50

I tabellen er det brukt symbol for Venus (♀). Det riktige symbolet er .

Side 67

Nest siste linje: Venus har lysstyrke -4,9 på det sterkeste (ikke -4,4)

Side 70

På planetkartet står det Alnital på stjernen ζ Orionis. Det riktige er Alnitak.

Side 151

 I kapittelet «Hummer, kongekrabbe og krabbe», linje 4 og 5:

"På kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane fylke er det tillatt å fange hummer i perioden fra 1. oktober kl. 08.00 til og med 30. november (helgedagsfred- ning lørdag kl. 24.00 til og med søndag kl. 24.00)"

erstattes med

«På kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane fylke er det tillatt å fange hummer i perioden fra 1. oktober kl. 08.00 til og med 30. november. Helgedagsfredningen av hummer ble fjernet ved endring av Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen, § 35 i 2018.»

Side 152

«Teiner som settes ut for fangst av hummer, skal ha rømmingshull innmontert i henhold til krav i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen § 33a»

erstattes med:

 «Teiner som settes ut for fangst av hummer,  samt teiner som settes ut for fangst av krabbe på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Tysfjord kommune i Nordland fylke, unntatt teiner som benyttes av manntallsførte fiskere som fisker krabbe for omsetning med merkeregistrert fartøy, skal ha rømmingshull innmontert i samsvar med anvisningen i vedlegg 8 til forskrift om utøvelse av fisket i sjøen.».

Av Torben Leifsen
Publisert 4. nov. 2020 08:19 - Sist endret 7. jan. 2021 20:43