Soloppgang og solnedgang i Nord-Norge 2021

For et sted utenfor de beregnede stedene i Almanakken kan klokkeslett for soloppgang og solnedgang beregnes på følgende måte ut fra tidspunktene som er oppført i kalendariet for Tromsø i Almanakk for Norge 2021:

  1. Finn først stedets breddegrad og dets tidsforskjell fra Tromsø (1° lengdeforskjell = 4 minutter tidsforskjell, + for vestlig, - for østlig). I tabell I er disse størrelsene oppgitt for 18 steder; for andre steder må en finne bredde- og lengdeforskjell og omgjøre disse til tidsforskjell.
  2. Til de tre tallene i kalendariet for Sola i Tromsø (opp - sør - ned) en oppgitt dag legges tidsforskjellen - eller trekkes fra hvis den er negativ. En får da tre nye tall, hvorav det midtre er riktig for Sola i sør, mens det til de to andre kommer en korreksjon.
  3. Finn tidslengden mellom soloppgang og Sola i sør av kalendariet for vedkommende dag.
  4. Av denne tidslengden og av stedets breddegrad finnes så korreksjonen av tabell II

Eksempel:

Narvik 6. mai 2020. Tabell I gir bredde 68.4° og tidsforskjell +6 minutter. De tre tallene i kalendariet er

 

                                                                                    Opp                 Sør                  Ned

                                                                                    t. m.                 t. m.                 t. m.

                                                                                    2 50                12 41              22 37

                                             Hertil tidsforskjellen        +6                     +6                   +6

                                                                            gir    2 56                12 47              22 43

 

Mellom ”opp” og ”sør” er det 9 timer 52 minutter, herav av tabell II korreksjonen for 68° +29 m. og for 69° +22m., altså for 68.4° +22 m. Resultatet blir da: Sola går opp 2 56 +22m = 3 18, i sør 12 47 og ned 22 43 -22m = 21 21.

Tabell I

Sted

Bredde Tidsforskjell
Brønnøy 65,5 +27
Hattfjelldal 65,6 +20
Sandnessjøen 66,0 +25
Mo i Rana 66,3 +19
Træna 66,5 +27
Beiarn 67,0 +18
Værøy 67,7 +25
Svolvær 68,2 +18
Narvik 68,4 +6
Kautokeino 69,0 -17
Sørreisa 69,1 +3
Andenes 69,3 +11
Alta 70,0 -16
Skjervøy 70,0 -8
Vadsø 70,1 -43
Tana 70,5 -37
Honningsvåg 71,0 -28
Nordkapp 71,2 -27

 

 

Tabell

II

65° 66° 67° 68° 69 70° 71°
t.m m m m m m m m
2 00 -66 -55 -43 -29 -12 +9 +36
2 40 -50 -42 -32 -21 -8 +7 +24
3 20 -37 -31 -23 -15 -5 +5 +16
4 00 -26 -22 -16 -10 -4 +5 +10
4 40 -14 -16 -10 -6 -2 +2 +6
5 20 -8 -7 -5 -3 -1 +1 +3
6 00 0 0 0 0 0 0 0
6 40 +8 +7 +5 +3 +1 -1 -3
7 20 +16 +14 +10 +6 +2 -2 -6
8 00 +26 +22 +16 +10 +4 -3 -10
8 40 +37 +31 +23 +15 +5 -5 -16
9 20 +50 +42 +32 +21 +8 -7 -24
10 00 +66 +55 +43 +29 +12 -9 -36
10 40 +87 +73 +58 +41 +19 -13  
11 20 +114 +99 +81 +61 +33    
12 00 +149 +135 +116 +92 +59    

For nedgang må en bruke motsatt tegn

Emneord: Almanakk for Norge, Almanakken Av Torben Leifsen
Publisert 4. nov. 2020 07:34 - Sist endret 4. nov. 2020 07:34