images

 • 22. sep. 2022

  Prof. Luc Rouppe van der Voort viser elevene et bilde om granulasjon på solas synlige overflate.

 • 22. sep. 2022

  Elevene lærer seg å identifisere ulike stjerner fra deres spektrallinjer, slik som førsteamanuensis Tiago Pereira har vist dem.

 • 22. sep. 2022

  Elevene får prøve å klassifisere stjerner ut fra deres "spektrum", slik som Annie Jump Cannon gjort bak i 1900.

 • 22. sep. 2022

  Elevene lærer seg om galakser dannelse og utvikling i løpet av treningsuka ved Institutt for teoretisk astrofysikk.

 • 22. sep. 2022

  I løpet av treningsuka ved Institutt for teoretisk astrofysikk kan elevene bearbeide gamle oppgaver fra tidligere olympiader.

 • 22. sep. 2022

  Elevene er fornøyd av deres innsats. Great teamwork!

 • 23. aug. 2021

  Professor i solfysikk, Luc Rouppe van der Voort underviser om den dynamiske solen vår og fenomenet solflekker.

 • 7. apr. 2022
 • 23. aug. 2021

  Deltakerne på trappen til Institutt for teoretisk astrofysikk etter ferdig gjennomført treninguke. Fra ventre: Haakon Alexander Flink, Dorde Veljkovic, John Aslak Wee Kleven, Jon Tomter.

 • 23. aug. 2021

  Som del av treningsuken har OL-landslaget vært på ekskursjon til Harestua Solobservatorium, hvilket er Nord-Europas største astronomiske anlegg.

 • 23. aug. 2021

  Her står OL-landslaget foran et gammelt radioteleskop på Harestua. Fra venstre: Jon Tomter, John Aslak Wee Kleven, Dorde Veljkovic, Haakon Alexander Flink.

 • 22. sep. 2022

  Gruppebildet foran Institutt for teoretisk astrofysikk bygning av de 20 strålende elevene som deltok Astronomiolympiadens treningsuke i mars 2022.

 • 7. apr. 2022
 • 22. sep. 2022
 • 18. feb. 2022
 • 7. apr. 2022
 • 7. apr. 2022
 • 23. aug. 2021

  Øverst: Jon Tomter assisterer forsker Håkon Dahle med å få stilt inn teleskopet på Venus. Nederst: Venus sett gjennom det samme teleskopet.