English version of this page

Den internasjonale astronomi og astrofysikkolympiaden

Astronomi og astrofysikkolympiaden er en internasjonal kunnskapskonkurranse for elever i den videregående skolen. Institutt for teoretisk astrofysikk tilbyr treningsopphold og arrangerer aktiviteter som forhåpentligvis er spennende, morsomt og litt annerledes.

Vær de første i Norge til å bli med!

Om IOAA

The International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA) er en internasjonal kunnskapskonkurranse for elever i den videregående skolen.

Konkurransen ble etablert i 2007, da med 21 deltagende land. Nå er det mer enn 40 land som deltar, og Norge har aldri vært med... før nå!! De som skal representere Norge velges ut gjennom flere uttagningsrunder i Norge.

Formålene

Hovedformålet med IOAA er å fremme den økende interessen for astronomi og relaterte fag, særlig gjennom den generelle utdanningen av de unge, og styrke utviklingen av internasjonale kontakter mellom forskjellige land for å fremme astronomi og astrofysikk på skolene. Deltakelse i IOAA er for elever med stor interesse for realfag, spesielt astronomi, astrofysikk og som har ønske om å fortsette med videre studier i denne retningen.

Organisasjon

Institutt for teoretisk astrofysikk ser på uttakingsprøver, treningsopphold ved universitet og selvsagt selve den internasjonale olympiaden, som en fin måte å stimulere interessen for realfagene på.

Deltakende studenter, som må være under 20 år den 30. juni samme år som arrangementet løser teoretiske oppgaver, utfører dataanalyse og deltar i problemløsing ved hjelp av observasjonsastronomi, både individuelt og i grupper under kontrollerte og tidsbestemte forhold over en periode på 10 dager.
Institutt for teoretisk astrofysikk i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM), Norsk Astronomisk Selskap (NAS) og lærere i den videregående skole, skal designe nasjonale eksamener, velge studenter, og utdanne og trene dem her ved Universitetet i Oslo. Toppkandidatene vil da representere Norge på den internasjonale OL i seg selv.

Publisert 13. feb. 2019 15:54 - Sist endret 22. feb. 2019 22:44