English version of this page

Om den internasjonale astronomi- og astrofysikkolympiaden

The International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA) er en internasjonal kunnskapskonkurranse for elever i den videregående skolen.

logo IOAA

Formål

Hovedformålet med IOAA- International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (ekstern lenken) er å fremme den økende interessen for astronomi og relaterte fag, særlig gjennom den generelle utdanningen av de unge, og styrke utviklingen av internasjonale kontakter mellom forskjellige land for å fremme astronomi og astrofysikk på skolene.

Deltakelse i IOAA er for elever med stor interesse for realfag. Målet er å stimulere elever med interesse for realfag til å fortsette arbeidet med fagene. Det legges stor vekt på verdien av faglig og sosialt samvær med jevnaldrende fra mange land.

Slik arrangeres Astronomiolympiaden

IOAA ble etablert i 2007, da med 21 deltagende land. Nå er det mer enn 45 land som deltar. De som skal representere Norge velges ut gjennom flere uttagningsrunder i Norge.

 • Runde 1: Standardiserte flervalgsoppgaver som gjennomføres i skolen i løpet av høstsemesteret. Pensum består av Fysikk 1 pluss bevegelsesmengde- og energibevaring fra Fysikk 2.
 • Runde 2: Flervalgsoppgaver og kortsvarsoppgaver som gjennomføres i skolen. Pensum består av Fysikk 1 pluss bevegelsesmengde- og energibevaring og gravitasjon fra Fysikk 2., og noen oppgaver hentet fra forrige internasjonale finaler.
 • Finaleuke: De beste elevene fra runde 2 blir invitert til å delta i en intensiv finaleuke ved Universitetet i Oslo. Uken avsluttes med en finale. Vinnerne får tilbud om å delta i den internasjonale olympiaden i astronomi of astrofysikk senere samme år.
 • NB: Elevene som deltar må være under 20 år (per 20. august samme år som den internasjonale olympiaden arrangeres).

Viktig med norsk deltagelse

Institutt for teoretisk astrofysikk og Rosseland senter for solfysikk ser på uttagingsprøver, treningsopphold ved universitetet og selvsagt selve den internasjonale olympiaden, som er en fin måte å stimulere interessen for realfagene på.

Elevene løser:

 • teoretiske oppgaver
 • utfører dataanalyse
 • deltar i problemløsing

ved hjelp av observasjonsastronomi, både individuelt og i grupper under kontrollerte og tidsbestemte forhold over en periode på 10 dager.

Hvem utformer oppgavene?

Institutt for teoretisk astrofysikk samarbeider med:

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Andøya Space Education
 • Norsk Astronomisk Selskap (NAS)
 • lærere i den videregående skole

i å utforme de nasjonale eksamenene, foreta utvelgelsen av elever samt kurse og trene elevene ved Universitetet i Oslo.

Toppkandidatene vil representere Norge på den internasjonale olympiaden.

Norsk astronomiolympiade-komiteen

Martina D'Angelo (UiO)

Håkon Dahle (UiO)

David F. Mota (UiO)

José Miguel González Pérez (Andøya Space Education)

 

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Astronomiolympiaden
Postboks 1029
Blindern
0315 OSLO
Emneord: astronomiolympiaden, IOAA, Astronomi-OL
Publisert 23. sep. 2019 16:58 - Sist endret 9. sep. 2022 10:33