English version of this page

Styret

Styret er senterets øverste organ og har ansvar for å fastlegge retningslinjer for virksomheten som sikrer at senteret innfrir de avtalte målene i prosjektbeskrivelsen. En sentral oppgave er å bidra til at satsingen blir godt forankret og prioritert ved instituttene så vel som ved fakultetet. 

Styret har videre ansvar for: 

  • Overordnede planer, strategier, prinsipper og prioriteringer for virksomheten
  • Årsplan og budsjett
  • Regnskap og årsrapport

Styrets medlemmer

Styret består av syv medlemmer: en representant fra dekanatet, instituttledere fra Fysisk institutt, Matematisk institutt, Institutt for biovitenskap og Institutt for informatikk samt to studentrepresentanter. Dekanatets representant er styreleder. 

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) deltar i styret som observatør.

Nestlederne ved de deltagende instituttene er vararepresentanter i kraft av sine verv, mens det ikke oppnevnes varaer fra de øvrige representantene. Dekanen godkjenner studentrepresentanter etter forslag fra senterleder. 

Vedtekter for senter og styre ble godkjent i dekanat 19.03.2019. Disse vedtektene erstatter da vedtektene som ble godkjent i dekanat 22.08.2017. 

Publisert 22. jan. 2020 12:36 - Sist endret 8. des. 2021 14:41