English version of this page

Kontakt oss

Norwegian Research School for Dynamics and Evolution of Earth and Planets (DEEP)

Telefon: 22 85 40 61

Postadresse:

DEEP / Senter for Jordens utvikling og dynamikk, Postboks 1028 Blindern
0315 Oslo, Norway

Seksjon for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) / Institutt for geofag

Besøksadresse:

Sem Sælands vei 2A (kart),0371 Oslo

Postadresse:  CEED, Postboks1028 Blindern, 0315 Oslo

Telefon: 22 85 61 11
Telefax: 22 85 42 15

E-post: ceed-post@geo.uio.no

UiOs sentralbord

Telefon: 22 85 50 50