Debattseminar: Kunnskapsstatus Antarktis

Hva er egentlig kunnskapsstatusen for havområdene utenfor Antarktis? Arrangører: CEES, Nordområdeutvalget ved Universitet i Oslo og Norsk Polarinstitutt

Konvensjonen for bevaring av levende marine ressurser i Antarktis (CCAMLR) har over de siste årene drøftet prinsipper rundt etablering av marine verneområde i konvensjonsområdet i tråd med globale mål under FN, og har også behandlet konkrete forslag til slike verneområder. Norge støtter aktivt arbeidet med å etablere et nettverk av representative marine verneområder i Antarktis. Fra norsk side blir det lagt vekt på at de konkrete forslagene skal bygge på robuste vitenskapelige råd. Både Havforskningsinstituttet og Norsk Polarinstitutt deltar i arbeidet med det vitenskapelige grunnlaget for prosessene knyttet til etablering av marine verneområder i Antarktis. Etablering av marine verneområder utenfor kysten av Dronning Maud Land er utfordrende på grunn av et begrenset kunnskapsgrunnlag, noe som også preget diskusjonen i CCAMLR det siste året. Norges nye isgående forskningsfartøy Kronprins Haakon har i vinter vært på tokt i nettopp dette området. I debattseminaret spør vi: Hvordan er egentlig kunnskapsstatusen for havområdene utenfor Antarktis?


ENGLISH: Welcome to an open seminar on the state of knowledge regarding the oceans surrounding Antarctica! The seminar will be held in Norwegian.

Åpent for alle. Påmelding ikke nødvendig, men du kan la oss få vite at du kommer på Facebook. Seminaret holdes på norsk.


Arrangører:

  • Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES), Institutt for biovitenskap, ved Universitetet i Oslo
  • Nordområdeutvalget ved Universitet i Oslo
  • Norsk Polarinstitutt

Ordstyrere: Prof. Nils Chr. Stenseth, Universitetet i Oslo, og Ole Arve Misund, Direktør for Norsk Polarinstitutt


Program

19:00. Velkommen
Nils Chr. Stenseth og Ole Arve Misund

19:10. Miljøforvaltning i Antarktis
Birgit Njåstad, leder Antarktistraktatens Miljøkommisjon, Norsk Polarinstitutt

19:20. Er høstingen av krill i Sørishavet bærekraftig?
Dr. Odd Aksel Bergstad, Havforskningsinstituttet, forsker på krill og en av Norges representanter i CCAMLR Working Group on Ecosystem Monitoring and Management

19:30. How do penguins find food in a cold ocean?
Dr. Andrew Lowther, Norsk Polarinstitutt

19:40. Pingviner i stekepannen
Dr. Joël Durant, Universitetet i Oslo

19:50. Slett ikke bare is: marine økosystemer utenfor Dronning Maud land
Dr. Harald Steen, Norsk Polarinstitutt

20:00. Internasjonal forvaltning av havområdene utenfor Antarktis
Professor Geir Ulfstein, PluriCourts/Institutt for offentleg rett, Universitetet i Oslo

20:10. Et blikk fra nord: Kunnskapsinnsamling for bærekraftig forvaltning i Arktis
Professor Marit Reigstad, Universitetet i Tromsø, prosjektleder for Arven etter Nansen-prosjektet

20:20. Debatt: Hvordan er egentlig kunnskapsstatusen for havområdene utenfor Antarktis?
Korte innledninger av Nils Chr. Stenseth (debattleder) om kunnskapsgenerering, Ole Arve Misund om forvaltningsbehov, og Geir Huse om overvåking

Debattpanel:

  • Birgit Njåstad, programleder, Antarktis, Norsk Polarinstitutt
  • Ole Arve Misund, direktør, Norsk Polarinstitutt
  • Geir Huse, forskingsdirektør, Havforskingsinstituttet
  • Ketil Kjenseth, leder av Stortingets Energi- og miljøkomité

20:55. Oppsummering
Bård Svendsen, polarambassadør, Utenriksdepartementet


Kontakt: Leif Christian Stige eller Tore Wallem.

Published May 20, 2019 2:57 PM - Last modified Mar. 8, 2021 12:58 PM