2019

Previous

Time and place: Nov. 2, 2019 9:00 AM7:00 PM, The Norwegian Academy of Science and Letters, Drammensveien 78, Oslo

A conference covering topics Nils Chr. Stenseth has worked on. Open to whoever would like to attend. Please register!

Time and place: Sep. 24, 2019 6:00 PM8:00 PM, Litteraturhuset, Sal: Amalie Skram

Norske forskere tar nå opp arven etter Nansen og utforsker økosystemene i de arktiske havområdene. Hvorfor gjør de det? Hva venter de å finne? Hvilke lange tradisjoner bygger denne forskningen på?

Time and place: May 28, 2019 7:00 PM9:00 PM, Litteraturhuset, Sal: Amalie Skram

Hva er egentlig kunnskapsstatusen for havområdene utenfor Antarktis? Arrangører: CEES, Nordområdeutvalget ved Universitet i Oslo og Norsk Polarinstitutt