Anne Gerd Granås

Image of Anne Gerd Granås
Norwegian version of this page
Phone +47-22844761
Username
Visiting address 0363 OSLO Gydas vei 8
Postal address Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

 

 

Publications

 • Björnsdottir, Ingunn; Granås, Anne Gerd; Bradley, Amanda & Norris, Pauline (2019). A systematic review of the use of simulated patient methodology in pharmacy practice research from 2006 to 2016. International Journal of Pharmacy Practice.  ISSN 0961-7671.  s 1- 13 . doi: 10.1111/ijpp.12570
 • Baftiu, Arton; Feet, Silje Andrea; Larsson, Pål Gunnar; Burns, Margrete Larsen; Henning, Oliver Johannes; Sætre, Erik; Molden, Espen; Granås, Anne Gerd; Johannessen, Svein Ivar & Landmark, Cecilie Johannessen (2018). Utilisation and polypharmacy aspects of antiepileptic drugs in elderly versus younger patients with epilepsy: A pharmacoepidemiological study of CNS-active drugs in Norway, 2004-2015. Epilepsy Research.  ISSN 0920-1211.  139, s 35- 42 . doi: 10.1016/j.eplepsyres.2017.11.001
 • Johansen, Jeanette Schultz; Havnes, Kjerstin; Halvorsen, Kjell H.; Haustreis, Stine-Mari; Skaue, Lillann Wilsgård; Kamycheva, Elena; Mathiesen, Liv; Viktil, Kirsten Kilvik; Granås, Anne Gerd & Garcia, Beate Hennie (2018). Interdisciplinary collaboration across secondary and primary care to improve medication safety in the elderly (IMMENSE study): study protocol for a randomised controlled trial. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  8:e020106, s 1- 8 . doi: 10.1136/bmjopen-2017-020106 Full text in Research Archive.
 • Aa, Elizabeth; Granlund, Sylvia; Midtdal, Kristin; Blix, Hege Salvesen; Johnsen, Lars Gunnar & Granås, Anne Gerd (2017). Legemiddelepikrise fra farmasøyt - følges den opp av fastlege?. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1935.  125(10), s 35- 38
 • Bell, Hege Therese; Granås, Anne Gerd; Enmarker, Ingela Christina; Omli, Omli, Ragnhild & Steinsbekk, Aslak (2017). Nurses' and pharmacists' learning experiences from participating in inter professional medication reviews in elderly in primary health care - a qualitative study. BMC Family Practice.  ISSN 1471-2296.  18(30) . doi: 10.1186/s12875-017-0598-0 Full text in Research Archive.
 • Bell, Hege Therese; Steinsbekk, Aslak & Granås, Anne Gerd (2017). Elderly users of fall-risk-increasing drug perceptions of fall risk and the relation to their drug use?a qualitative study. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  35(3), s 247- 255 . doi: 10.1080/02813432.2017.1358438 Full text in Research Archive.
 • Costa, Filipa A.; Scullin, Claire; Al-Taani, Ghaith; Hawwa, Ahmed F.; Anderson, Claire; Bezverhni, Zinaidi; Binakaj, Zahida; Cordina, Maria; Foulon, Veerle; Garcia de Bikuña, Borja; de Gier, Han; Granås, Anne Gerd; Grinstova, Olga; Griese-Mammen, Nina; Grincevicus, Jonas; Grincevicience, Svitrigaile; Kaae, Susanne; Kubiliene, Loreta; Mariño, Eduardo L.; Martins, Silvia; Modamio, Pilar; Nadin, Giancarlo; Nørgaard, Lotte Stig; Obarcanin, Emina; Tadic, Ivana; Tasic, Ljiljana; McElnay, James C.; Hersberger, Kurt E. & Westerlund, Tommy (2017). Provision of pharmaceutical care by community pharmacists across Europe: Is it developing and spreading?. Journal of Evaluation In Clinical Practice.  ISSN 1356-1294.  23(6), s 1336- 1347 . doi: 10.1111/jep.12783 Show summary
 • Eek, Anne Katrine; Øie, Erik & Granås, Anne Gerd (2017). Prescribing of NOACs has outnumbered warfarin: exploring how physicians choose anticoagulant treatments. European Journal of Clinical Pharmacology.  ISSN 0031-6970.  74(3), s 323- 330 . doi: 10.1007/s00228-017-2374-4
 • Granås, Anne Gerd; Bakken, Marit Stordal; Ruths, Sabine & Taxis, Katja (2017). Deprescribing for frail older people – Learning from the case of Mrs. Hansen. Research in Social and Administrative Pharmacy.  ISSN 1551-7411. . doi: 10.1016/j.sapharm.2017.07.003
 • Halvorsrud, Liv; Hoel, Kari Anne & Granås, Anne Gerd (2017). Tverrprofesjonelle legemiddelgjennomganger i hjemmebaserte tjenester; en utfordring?. Geriatrisk sykepleie.  ISSN 1891-1889.  2, s 8- 15
 • Mevåg, Morten Andreas; Henning, Oliver Johannes; Baftiu, Arton; Granås, Anne Gerd; Johannessen, Svein Ivar; Nakken, Karl Otto & Landmark, Cecilie Johannessen (2017). Discrepancies between physicians’ prescriptions and patients’ use of antiepileptic drugs. Acta Neurologica Scandinavica.  ISSN 0001-6314.  135(1), s 80- 87 . doi: 10.1111/ane.12578
 • Andreassen, Lillan Mo; Granås, Anne Gerd; Sølvik, Una Ørvim & Kjome, Reidun Lisbet Skeide (2016). 'I try not to bother the residents too much' - the use of capillary blood glucose measurements in nursing homes. BMC Nursing.  ISSN 1472-6955.  15:7 . doi: 10.1186/s12912-016-0129-7 Full text in Research Archive.
 • Hagesæther, Ellen; Siggerud, Ingeborg & Granås, Anne Gerd (2016). Legemiddelhåndtering i hjemmesykepleien - rapporterte og observerte avvik. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1935.  124(9), s 24- 28
 • Halvorsen, Kjell H.; Landmark, Cecilie Johannessen & Granås, Anne Gerd (2016). Prevalence of Different Combinations of Antiepileptic Drugs and CNS Drugs in Elderly Home Care Service and Nursing Home Patients in Norway. Epilepsy Research and Treatment.  ISSN 2090-1348.  2016, s 1- 8 . doi: 10.1155/2016/5153093 Full text in Research Archive.
 • Bell, Hege Therese; Steinsbekk, Aslak & Granås, Anne Gerd (2015). Factors influencing prescribing of fall-risk-increasing drugs to the elderly: A qualitative study. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  33(2), s 107- 114 . doi: 10.3109/02813432.2015.1041829 Full text in Research Archive.
 • Granås, Anne Gerd & Almarsdottir, Anna Birna (2015). Social Pharmacy and Clinical Pharamcy - Joining Forces. Pharmacy.  ISSN 2226-4787.  4(1) . doi: 10.3390/pharmacy4010001 Show summary
 • Hagesæther, Ellen; Landmark, Cecilie Johannessen; Neslein, Inger-Lise & Granås, Anne Gerd (2015). Legemidler og pasientsikkerhet - fokus på eldre. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1935.  123(1), s 26- 30 Full text in Research Archive.
 • Granås, Anne Gerd; Nørgaard, Lotte Stig & Sporrong, Sofia K (2014). Lost in translation?. Comparing three Scandinavian translations of the Beliefs about Medicines Questionnaire. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  96(2), s 216- 221 . doi: 10.1016/j.pec.2014.05.010
 • Rønningen, Stine Wang; Bakken, Kjersti & Granås, Anne Gerd (2013). Behovsmedisinering i sykehjem: Forskrivning, bruk og dokumentasjon av effekt. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  1(8), s 16- 24 . doi: 10.4220/sykepleienf.2013.0005 Full text in Research Archive.
 • Widnes, Sofia Kristina Frost; Schjøtt, Jan; Eide, Geir Egil & Granås, Anne Gerd (2013). Teratogenic risk perception and confidence in use of medicines in pairs of pregnant women and general practitioners based on patient information leaflets. Drug Safety.  ISSN 0114-5916.  36(6), s 481- 489 . doi: 10.1007/s40264-013-0035-9
 • Halvorsen, Kjell Hermann & Granås, Anne Gerd (2012). Multidosepakkede legemidler i Skandinavia : en systematisk oversikt over muligheter og begrensninger. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1935.  120(4), s 22- 27
 • Halvorsen, Kjell Hermann; Granås, Anne Gerd; Engeland, Anders & Ruths, Sabine (2012). Prescribing quality for older people in Norwegian nursing homes and home nursing services using multidose dispensed drugs. Pharmacoepidemiology and Drug Safety.  ISSN 1053-8569.  21(9), s 929- 936 . doi: 10.1002/pds.2232
 • Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Røraas, Thomas Helge; Granås, Anne Gerd & Sandberg, Sverre (2012). Fylkesvise forskjeller i salg av blodglukosestrimler og antidiabetika. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  132(12-13), s 1453- 1456 . doi: 10.4045/tidsskr.11.1196
 • Widnes, Sofia Kristina Frost; Schjøtt, Jan & Granås, Anne Gerd (2012). Risk perception and medicines information needs in pregnant women with epilepsy - A qualitative study. Seizure.  ISSN 1059-1311.  21(8), s 597- 602 . doi: 10.1016/j.seizure.2012.06.007
 • Andreassen, Lillan Mo; Halvorsen, Kjell Hermann & Granås, Anne Gerd (2011). Store ulikskapar i innhald, utforming og kvalitet på dei generelle skriftlege direktiva : behovsmedisinering i sjukeheimar. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (1), s 46- 52
 • Haavik, Svein; Søviknes, Silje; Erdal, Hilde; Kjønniksen, Inge; Guttormsen, Anne Berit & Granås, Anne Gerd (2011). Prescriptions from general practitioners and in hospital physicians requiring pharmacists' interventions. Pharmacoepidemiology and Drug Safety.  ISSN 1053-8569.  20(1), s 50- 56 . doi: 10.1002/pds.1949
 • Halvorsen, Kjell Hermann; Stensland, Per Steinar & Granås, Anne Gerd (2011). A qualitative study of physicians’ and nurses’ experiences of multidisciplinary collaboration with pharmacists participating at case conferences. International Journal of Pharmacy Practice.  ISSN 0961-7671.  19(5), s 350- 357 . doi: 10.1111/j.2042-7174.2011.00129.x
 • Welle-Nilsen, Lina Kristin; Morken, Tone; Hunskaar, Steinar & Granås, Anne Gerd (2011). Minor ailments in out-of-hours primary care: An observational study. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  29(1), s 39- 44 . doi: 10.3109/02813432.2010.545209

View all works in Cristin

 • Almarsdottir, Anna Birna; Granås, Anne Gerd & Blondal, Anna Bryndis (2018). Clinical Pharmacy Practice and Education Chapter in: Clinical and Social Perspectives on Pharmacy Services. Elsevier.  ISBN 9780128142776.  540 s. Show summary
 • Bakken, Kjersti & Granås, Anne Gerd (red.) (2018). Samfunnsfarmasi. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2456-2.  428 s.

View all works in Cristin

 • Anette Vik, Jøsendal; Bergmo, Trine Strand & Granås, Anne Gerd (2019). Pharmacist interventions on multidose drug dispensing prescriptions.
 • Almarsdottir, Anna Birna; Granås, Anne Gerd & Blondal, Anna Bryndis (2018). Clinical and Social Perspectives on Pharmacy Services, In  Clinical Pharmacy Practice and Education Chapter in: Clinical and Social Perspectives on Pharmacy Services.  Elsevier.  ISBN 9780128142776.  Chaptter 3. Clinical Pharmacy Practice and Education.  s 31 - 40
 • Anette Vik, Jøsendal; Granås, Anne Gerd & Bergmo, Trine Strand (2018). Quality of prescribing for Norwegian elderly patients using automated multidose dispensed drugs.
 • Granås, Anne Gerd; Bakken, Marit Stordal; Ruths, Sabine & Finckenhagen, Morten (2018). Deprescribing = avmedisinering. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(4) . doi: 10.4045/tidsskr.17.0845
 • Hagesæther, Ellen; Chairi, Hajar; Bayar, Mariam & Granås, Anne Gerd (2018). Medication errors associated with customized gentamicin dosing. Show summary
 • Hoel, Kari Anne; Almås, Inger Karin; Granås, Anne Gerd & Halvorsrud, Liv Torill (2018). Interdisciplinary systematic medication reviews in housing for people with intellectual disabilities in Norway.
 • Granås, Anne Gerd (2017). Suksess med vaksinering i USAs apotek - hva med Norge?. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1935.  125(9), s 38- 39
 • Granås, Anne Gerd; Mohammed, Amani Qasem; Aanensen, Julie; Halvorsen, Kjell H. & Landmark, Cecilie Johannessen (2017). Medications reviews in patients with mental disabilities.
 • Granås, Anne Gerd; Ruths, Sabine; Ranhoff, Anette Hylen; Langørgen, Aina G.; Spigset, Olav & Bakken, Marit Stordal (2017). Norsk oversettelse av forskrivningsverktøyet STOPPFrail. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1935.  s 25- 27
 • Landmark, Cecilie Johannessen; Baftiu, Arton; Granås, Anne Gerd; Hagesæther, Ellen; Holm, Lene Berge; Kiselev, Yury; Krogstad, Tonje & Neslein, Inger-Lise Fredriksen (2017). Medicines and patient safety.
 • Bell, Hege Therese; Granås, Anne Gerd; Omli, Omli, Ragnhild; Enmarker, Ingela Christina & Steinsbekk, Aslak (2016). Nurses' and pharmacists' learning experiences from participating in inter professional medication reviews in primary health care: a qualitative study.. Show summary
 • Granås, Anne Gerd (2016). Ikke kast papirresepten!. Dagbladet.  ISSN 0805-3766. Show summary
 • Granås, Anne Gerd (2016, 01. mars). Konkret hjelp til abstractskriving. [Tidsskrift]. Show summary
 • Granås, Anne Gerd (2016). Legemiddelgjennomganger hos psykisk utviklingshemmende i Oslo Kommune. Legemiddelrelaterte problemer og tiltak..
 • Granås, Anne Gerd (2016, 28. desember). Mener farmasøyter må rådgi, ikke selge julegaver.  Bergensavisen. Show summary
 • Granås, Anne Gerd (2016, 27. november). Svært mange dør av feil medisinbruk..  Bergensavisen. Show summary
 • Granås, Anne Gerd (2016). e-Learning and Pharmaceutical Sciences.
 • Granås, Anne Gerd; Mohammed, Amani Qasem; Aanensen, Julie; Halvorsen, Kjell H. & Landmark, Cecilie Johannessen (2016). Medication review in patients with mental disabilities.. Show summary
 • Granås, Anne Gerd & Slupphaug, Helle (2016). Ufullstendige resepter. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290. Show summary
 • Granås, Anne Gerd & Taxis, Katja (2016). Less is more? Deprescribing in older polypharmacy patients..
 • Halvorsrud, Liv; Hoel, Kari Anne & Granås, Anne Gerd (2016). Erfaringer med tverrprofesjonelle legemiddelgjennomganger i hjemmebaserte tjenester i Norge.
 • Halvorsrud, Liv; Hoel, Kari Anne & Granås, Anne Gerd (2016). Experiences with interdisciplinary systematic medication reviews in homecare services in Norway.
 • Aa, Elizabeth; Granlund, Sylvia; Midtdal, Kristin; Blix, Hege Salvesen; Johansen, LG & Granås, Anne Gerd (2015). Hospital pharmacists narrow the gap between health care levels by optimizing discharge letters.
 • Foss, Camilla & Granås, Anne Gerd (2015). Acquisition of communication skills for pharmacy students: role-play, video and debriefing. Show summary
 • Foss, Camilla & Granås, Anne Gerd (2015). Despite having my teacher’s voice I really believed the avatar was a patient. Show summary
 • Granås, Anne Gerd (2015). Finn fem feil: pasientens legemidler i samhandling mellom sykehus – sykehjem.
 • Granås, Anne Gerd (2015). PERFORMING CLINICAL PHARMACY STUDIES ACROSS THE NORDIC AND BALTIC COUNTRIES – HOW CAN WE STRENGTHEN RESEARCH BY USING JOINT PROTOCOLS AND/OR SUPERVISION?.
 • Granås, Anne Gerd (2015). Paneldebatt om norskkunnskaper hos farmasøyter..
 • Granås, Anne Gerd & Bell, Hege Therese (2015). Interdisciplinary and structured drug reviews in primary health care- health personnel’s perceived value of participation.
 • Granås, Anne Gerd; Ruths, Sabine; Ranhoff, Anette Hylen; Langørgen, Aina G.; Spigset, Olav & Bakken, Marit Stordal (2015). Norsk oversettelse av START 2 og STOPP 2. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1935.
 • Granås, Anne Gerd; Tang, Ly Chur; Østesen, Ingri MG & Heier, Kristin Flagstad (2015). Drug related problems in patients receiving home care services—a multidisciplinary approach to integrated medicines management.
 • Halvorsen, Kjell H.; Landmark, Cecilie Johannessen & Granås, Anne Gerd (2015). Use of antiepileptic drugs in combination with central nervous system drugs in elderly home care service and nursing home patients in Norway.
 • Halvorsen, Kjell H.; Landmark, Cecilie Johannessen & Granås, Anne Gerd (2015). Use of antiepileptic drugs in combination with central nervous system drugs in elderly home care service and nursing home patients in Norway. International Journal of Clinical Pharmacy.  ISSN 2210-7703.  37(2), s 5- 5
 • Neslein, Inger-Lise; Granås, Anne Gerd; Hagesæther, Ellen & Landmark, Cecilie Johannessen (2015). Incidence of type 2 diabetes and use of oral antidiabetic drugs in the elderly population in Norway. International Journal of Clinical Pharmacy.  ISSN 2210-7703.  37, s 5- 5
 • Ranhoff, Anette Hylen; Bakken, Marit Stordal; Granås, Anne Gerd; Langørgen, Aina G.; Spigset, Olav & Ruths, Sabine (2015). Bedre legemiddelbehandling av eldre. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(4), s 318- 318 . doi: 10.4045/tidsskr.14.1618
 • Slupphaug, Helle; Boel, Cecilia; Stene, Hanne; Chan, Macty; Nguyen, Michelle Thao & Granås, Anne Gerd (2015). Leger utelater opplysninger om bruksområde på eResepter – en fare for pasientsikkerheten?.
 • Thoresen, Kjersti; Granås, Anne Gerd & Blaauw Hval, Andreas (red.) (2015). Hjemmeapoteket (podcast). Show summary
 • Aa, Elizabeth; Granlund, Sylvia; Midtdal, Kristin; Blix, Hege Salvesen; Johnsen, Lars Gunnar & Granås, Anne Gerd (2014). Hospital pharmacists narrow the gap between health care levels by optimizing discharge letters.
 • Aa, Elizabeth; Granlund, Sylvia; Midtdal, Kristin; Blix, Hege Salvesen; Johnsen, Lars Gunnar & Granås, Anne Gerd (2014). Hospital pharmacists narrow the gap between health care levels by optimizing discharge letters.
 • Aa, Elizabeth; Granås, Anne Gerd; Blix, Hege Salvesen & Johnsen, Lars Gunnar (2014). Epikrise med farmasøytnotat - Fastlegers erfaringer med og nytte av farmasøytnotat ved utskrivning fra St. Olavs Hospital.
 • Granås, Anne Gerd (2014). Flipped classroom , pod cast og digitale kollokvier. Erfaringer fra farmasiutdanningen.
 • Granås, Anne Gerd (2014). Funn fra legemiddelgjennomgang i hjemmetjenesten i Oslo..
 • Granås, Anne Gerd (2014). Kvintessensen av farmasidagene 2014..
 • Granås, Anne Gerd (2014). Legemiddelgjennomganger hos eldre i sykehjem og hjemmetjenesten. Pasientkasuistikker fra sykehjemmet..
 • Granås, Anne Gerd (2014). Legemiddelgjennomganger hos eldre: tverrfaglig skreddersøm eller standardiserte verktøy?.
 • Granås, Anne Gerd (2014). Mange muligheter med medisiner – Bli farmasøyt!.
 • Granås, Anne Gerd (2014). Medicines reconciliation - is it solving the Chinese whisper?.
 • Granås, Anne Gerd (2014). Too much, too little. Using Tools for measuring and discussiing quality of medicatin use in elderly patients..
 • Granås, Anne Gerd; Almarsdottir, Anna Birna; Tang, Ly Chur; Østesen, Ingri Marie; Andersen, Sølvi; Orlund, Line & Heier, Kristin Fladstad (2014). Multidisciplinary medication reconciliation and medication review in home care services.
 • Granås, Anne Gerd & Kristiansen, Rolf (2014, 18. juli). Fokus på feil legemiddelbruk i hjemmetjenesten.  Akers avis Groruddalen.
 • Granås, Anne Gerd & Taxis, Katja (2014). Too much or too little? Using Tools for medicatin reviews of elderly patients.
 • Neslein, Inger-Lise; Granås, Anne Gerd; Hagesæther, Ellen & Landmark, Cecilie Johannessen (2014). Diabetes Type 2 and Use of Oral Antidiabetic Drugs in the Elderly Population in Norway.
 • Nilsen, Bernt Roald & Granås, Anne Gerd (2014, 01. desember). Hold orden på medisinene!. [Internett].  http://www.pasientsikkerhetnorge.no/. Show summary
 • Tang, Ly Chur; Granås, Anne Gerd & Almarsdottir, Anna Birna (2014). Legemiddelgjennomgang i hjemmetjenesten.
 • Granås, Anne Gerd (2013). Opp av skrivebordsskuffen. Show summary
 • Granås, Anne Gerd; Brønmo, Hanne; Finsrud, Tore; Tannæs, Bjørg Siw Møller & Arukwe, Joseph (2013, 22. oktober). 7954 fikk tilbud om studieplass - skolen har bare 4255 plasser.  Aftenposten. Show summary
 • Granås, Anne Gerd; Foss, Camilla & Hermansen, Hege (2013, 17. desember). Fra utdanningene: bruk av digitale kollokvier for å styrke forholdet mellom utdanning og praksis. [Internett].  Blogg: Program for fremragende profesjonskvalifisering (FPK). Show summary
 • Granås, Anne Gerd & Sørgaard, Grethe (2013). Praksisveileder: Mentor, coach eller «bare» veileder?. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1935.  3, s 22- 24 Show summary
 • Granås, Anne Gerd & Taxis, Katja (2013). Too much, too little? Using tools for measuring and discussing quality of medication use in elderly patients.
 • Granås, Anne Gerd; Wilhelmsen, Guri & Ytterbø, Tove (2013). Mindre krem, mer farmasi. Show summary
 • Halvorsen, Kjell H.; Småbrekke, Lars & Granås, Anne Gerd (2013). Use of drugs for opeptic ulcer and gastro-oesophageal reflux disease (GORD) in older patients.
 • Halvorsen, Kjell H.; Småbrekke, Lars & Granås, Anne Gerd (2013). Use of drugs for peptic ulcer and gastro-oesophageal reflux disease (GORD) in older patients. International Journal of Clinical Pharmacology Research.  ISSN 0251-1649.  35(6), s 1337- 1337
 • Halvorsen, Kjell Hermann; Småbrekke, Lars & Granås, Anne Gerd (2013). Legemidler mot ulcus og gastroøsofageal reflukssykdom (GERD) hos eldre pasienter.
 • Tønnesen, Eva & Granås, Anne Gerd (2013, 03. oktober). Går MOOC på farmasi. [Internett].  Khrono. Show summary
 • Widnes, Sofia Kristina Frost; Schjøtt, Jan & Granås, Anne Gerd (2013). Drug information in pregnancy - attitudes and needs among pregnant women and physicians.
 • Granås, Anne Gerd (2012). Tverrfaglig kvalitet. Norsk Farmasøytisk Tidsskrift.  120(6), s 6- 6 Show summary
 • Halvorsen, Kjell Hermann; Granås, Anne Gerd; Ruths, Sabine & Stensland, Per Steinar (2012). Drug prescribing quality for older patients. Explicit indicators and multidisiplinary medication reviews.
 • Harr, Erik & Granås, Anne Gerd (2012). Apoteker i klemme mellem helse og handel. Farmaci.  ISSN 0903-9198.  (3), s 8- 11
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland & Granås, Anne Gerd (2011). Viktig med farmasøytisk engasjement. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1935.  9, s 1- 1
 • Widnes, Sofia Kristina Frost; Schjøtt, Jan & Granås, Anne Gerd (2011). Risk perception and drug information needs for pregnant women with epilepsy – a qualitative study.

View all works in Cristin

Published Aug. 19, 2016 11:17 AM - Last modified Feb. 8, 2017 9:31 AM