Anne Gerd Granås

Bilde av Anne Gerd Granås
English version of this page
Telefon +47 22844761
Rom 454
Brukernavn
Besøksadresse Gydas vei 8 0363 OSLO
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Anne Gerd Granås er professor ved Farmasøytisk institutt, Universitet i Oslo. Granås forsker på pasientsikkerhet ved legemiddelbehandling og legemiddelhåndtering, samt folks forståelse av legemidler.

Hun er også Professor II ved Nasjonalt senter for eHelseforskning (NSE) i Tromsø.

Forskning

Hun leder flere forskningsprosjekt innen apotekfarmasi, klinisk farmasi og sykehusfarmasi, med spesiell fokus på pasientsikkerhet og utvikling av farmasøyters rolle i helsetjenesten.

Målet om riktig legemiddelbruk, pasientsikkerhet og avmedisinering  har stått sentralt i henne forskning. Hun har spesielt sett på effekten av tverrfaglige legemiddelgjennomganger, polyfarmasi og uhensiktsmessig legemiddelbruk hos eldre, og har oversatt og tilrettelagt for bruk av forskrivningsverktøyene “STOPP/START 2” og “STOPPFrail 2”.

Forskning på effektene av digitalisering av legemiddelhåndtering, samt feil og avvik som skjer i de ulike trinnene i legemiddelhåndtering, er viktige fokusområder i hennes forskning.

Forskningsprosjekter

2017 - d.d.

Innovative interventions to improve medication safety - Learning from medication reviews and medication errors. SAFEDIGIMEDS

Granås mottok et Fulbright stipend i 2017/18 og la gunnlaget for dette forskningsprosjektet under et sabbatsår ved University of California, San Diego. Hun leder nå dette prosjektet som involverer samarbeid med Nasjonalt senter for e-helseforskning, Sykehusapotekene HF, Sykehusapoteket Østfold - Kalnes, Sykehuset Østfold - Kalnes. Hun veileder 3 PhD-studenter og en rekke masterstudenter. Forskningen finaniseres av UiOs interne midler og samarbeidspartnere. Helsedirektoratet bidrar med nasjonale avviksdata på legemiddelhåndtering i sykehus. 

Se nylige prosjektpublikasjoner fra dette prosjektet publisert i Christin av stipendiat Anette Jøsendal Vik og stipendiat Alma Mulac

Se også omtaler av prosjektet i bl.a. NRK 2019 og NRK 2020, Forskning.no og Sykepleien.no 

Forskningsprosjektet har bidratt til etablering av et nasjonalt nettverk og webinarer om “Digitalisering av legemiddelhåndtering” Webinarer - Ehealthresearch.no (NO)

 

2009 - 2019

“Medicines and patient safety – elderly and other vulnerable patient groups”

Granås fikk tilslag på stragegiske midler fra Norges forskningsråd (ISPFARM, ref. 1244734179). Prosjektet finansierte forskning på legemidler og pasientsikkerhet, med særlig fokus på eldre og andre sårbare pasientgrupper. Prosjektet finansierte 3 stipendiater, en rekke mastergradsoppgaver og vitenskapelige publikasjoner.

 

2003 - 2008

Pharmacy Practice Research in Community Pharmacy.

Som forskningsdirektør ved Institutt for apotekforskning (Apoforsk) initiserte og ledet Anne Gerd Granås ca 15 forskningsprosjekter. I prosjektet ble 3 stipendiater veiledet, samt en rekke mastergradsoppgaver og vitenskapelige publikasjoner.

 

Undervisning

Som redaktør for læreboken "Samfunnsfarmasi - Legemiddelbruk og farmasøytisk profesjonsutøvelse" (2010) har hun god oversikt over fagfeltet samfunnsfarmasi, farmasihistorie og utvikling av farmasøyters rolle i helsetjenesten, og pasienters etterlevelse. Hun er fagansvarlig for temaområder relatert til «farmasi» og "legemidler" for Store norske leksikon (2017-d.d.).

Ved Farmasøytisk institutt er hun involvert i følgende emner: 

FARM1120 – Farmasøyten, pasienten og samfunnet

FRM4040 – Forskningsforberedende metodekurs for samfunnsfarmasøytiske prosjekter

FARM5120 – Klinisk- og sykehusfarmasi - Universitetet i Oslo (uio.no)

FRM9925 – NFIF - Real world research – qualitative methods

 

Undervisningsprosjekter

MOOC - Massive online open courses (2015 - d.d)

Granås har lang erfaring innen undervisning i samfunnsfarmasi og forskningsmetoder. De siste årene har hun tilrettelagt for eLæring via pod-cast-forelesninger for helsefagstudenter, og har gjennom internasjonalt universitetssamarbeid utarbeidet nettkurs på plattformen Coursera for læring om pasienters perspektiver på legemiddelbruk og kvalitative intervjuer.

 

Farmasihistorier «Farmasihistorier» (2019 - d.d)
- Digitale opptak og formidling av nyere norsk farmasihistorie.

For å vite hvor vi skal, må vi vite hvor vi kommer fra. En kartlegging utført av Norsk farmasihistorisk selskap i 2018, viste at undervisning ved landets seks farmasiutdannigner om apotekenes og farmasiens historie er svært begrenset.

Med prosjektet «Farmasihistorier» håper vi å kunne bidra til utvikling av norsk apotekfarmasi. Relevant opptaksmateriale skal tilpasses og deles med de andre utdanningsinstitusjonene for farmasi i Norge på undervisningsportalen Canvas commons. I tillegg skal redigerte videoer deles på nettsiden til Norsk Farmasihistorisk Selskap. Vi ønsker også å presentere prosjektet nasjonalt og internasjonalt. 

Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi bevilget i 2021 midler til at dette prosjektet skal kunne realiseres. Se pilotopptak her med en da ung farmasøyt og feltapoteker under konflikten i Suez-kanalen på 1950-tallet.  Vi ser frem til å kunne presentere over 20 farmasihistorier for dagens og fremtidens farmasøyter, og andre som er interesserte i farmasiens mangfoldige historie. Følg med!

Utdannelse

Anne Gerd Granås er utdannet cand.pharm (1995) ved Farmasøytisk institutt, universitetet i Oslo. Autorisasjon som provisorfarmasøyt.

Hun tok sin PhD ved School of Pharmacy, Unviersity of London (2000). Tittel på PhD avhandling: “Pharmaceutical Review of Repeat Prescribing in General Practice Medicine and Exploration of Patients’ Views on Health Care and Medicine”

Videreutdannelse i klinisk farmasi fra NTNU

Gjesteforsker og utmerkelser

Gjesteforeleser Paris Descartes University, 2016

Fulbright Scholar 2017, og sabbatsår ved Skaggs School of Pharmacy, University of California, San Diego 2017/18

Tildelt utmerkelsen «Årets farmasøyt 2019» av Norges Farmasøytiske Forening.

Verv

  • Fagredaktør i Store norske leksikon
  • Styremedlem i ESCP (European Society of Clinical Pharmacy) 2012-17
  • Leder for Organising Committee for ESCP Symposium i Oslo (2016)
  • Fagredaktør i Norsk Farmasøytisk Tidsskrift (2008-2012)
  • Visepresident i EPSA (European Pharamceutical Students Association) 1994-95
  • Fagrådsmedlem i Kunnskapssenterets fagråd (2010 – 2016)
  • Diverse styreverv innen sykehusfarmasi og farmasøytisk utdanning (2000-d.d)
  • Visepresident i EPSA (European Pharmaceutical Students’ Association) (1994-95).

 

 

Emneord: Samfunnsfarmasi, Klinisk farmasi, Legemiddelhåndtering, Legemiddelgjennomganger, Pasientsikkerhet, Eldre, Farmasi, Farmasihistorie, eHelse, Multidose
Publisert 17. okt. 2016 11:36 - Sist endret 22. feb. 2021 18:07