Anne Gerd Granås

Bilde av Anne Gerd Granås
English version of this page
Telefon +47 22844761
Rom 454
Brukernavn
Besøksadresse Gydas vei 8 0363 OSLO
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 Oslo

Anne Gerd Granås er professor ved Farmasøytisk institutt, Universitet i Oslo. Granås forsker på pasientsikkerhet ved legemiddelbehandling og legemiddelhåndtering, samt folks forståelse av legemidler.

Hun er også Professor II ved Nasjonalt senter for eHelseforskning (NSE) i Tromsø.

Forskning

Hun leder flere forskningsprosjekt innen apotekfarmasi, klinisk farmasi og sykehusfarmasi, med spesiell fokus på pasientsikkerhet og utvikling av farmasøyters rolle i helsetjenesten.

Målet om riktig legemiddelbruk, pasientsikkerhet og avmedisinering  har stått sentralt i henne forskning. Hun har spesielt sett på effekten av tverrfaglige legemiddelgjennomganger, polyfarmasi og uhensiktsmessig legemiddelbruk hos eldre, og har oversatt og tilrettelagt for bruk av forskrivningsverktøyene “STOPP/START 2” og “STOPPFrail 2”.

Forskning på effektene av digitalisering av legemiddelhåndtering, samt feil og avvik som skjer i de ulike trinnene i legemiddelhåndtering, er viktige fokusområder i hennes forskning.

Forskningsprosjekter

2017 - d.d.

Innovative interventions to improve medication safety - Learning from medication reviews and medication errors. SAFEDIGIMEDS

Granås mottok et Fulbright stipend i 2017/18 og la gunnlaget for dette forskningsprosjektet under et sabbatsår ved University of California, San Diego. Hun leder nå dette prosjektet som involverer samarbeid med Nasjonalt senter for e-helseforskning, Sykehusapotekene HF, Sykehusapoteket Østfold - Kalnes, Sykehuset Østfold - Kalnes. Hun veileder 3 PhD-studenter og en rekke masterstudenter. Forskningen finaniseres av UiOs interne midler og samarbeidspartnere. Helsedirektoratet bidrar med nasjonale avviksdata på legemiddelhåndtering i sykehus. 

Se nylige prosjektpublikasjoner fra dette prosjektet publisert i Christin av stipendiat Anette Jøsendal Vik og stipendiat Alma Mulac

Se også omtaler av prosjektet i bl.a. NRK 2019 og NRK 2020, Forskning.no og Sykepleien.no 

Forskningsprosjektet har bidratt til etablering av et nasjonalt nettverk og webinarer om “Digitalisering av legemiddelhåndtering” Webinarer - Ehealthresearch.no (NO)

 

2009 - 2019

“Medicines and patient safety – elderly and other vulnerable patient groups”

Granås fikk tilslag på stragegiske midler fra Norges forskningsråd (ISPFARM, ref. 1244734179). Prosjektet finansierte forskning på legemidler og pasientsikkerhet, med særlig fokus på eldre og andre sårbare pasientgrupper. Prosjektet finansierte 3 stipendiater, en rekke mastergradsoppgaver og vitenskapelige publikasjoner.

 

2003 - 2008

Pharmacy Practice Research in Community Pharmacy.

Som forskningsdirektør ved Institutt for apotekforskning (Apoforsk) initiserte og ledet Anne Gerd Granås ca 15 forskningsprosjekter. I prosjektet ble 3 stipendiater veiledet, samt en rekke mastergradsoppgaver og vitenskapelige publikasjoner.

 

Undervisning

Som redaktør for læreboken "Samfunnsfarmasi - Legemiddelbruk og farmasøytisk profesjonsutøvelse" (2010) har hun god oversikt over fagfeltet samfunnsfarmasi, farmasihistorie og utvikling av farmasøyters rolle i helsetjenesten, og pasienters etterlevelse. Hun er fagansvarlig for temaområder relatert til «farmasi» og "legemidler" for Store norske leksikon (2017-d.d.).

Ved Farmasøytisk institutt er hun involvert i følgende emner: 

FARM1120 – Farmasøyten, pasienten og samfunnet

FARM5000 – Masterforberedende emne i farmasi 

FRM9925 – NFIF - Real world research – qualitative methods

 

Undervisningsprosjekter

MOOC - Massive online open courses (2015 - d.d)

Granås har lang erfaring innen undervisning i samfunnsfarmasi og forskningsmetoder. De siste årene har hun tilrettelagt for eLæring via pod-cast-forelesninger for helsefagstudenter, og har gjennom internasjonalt universitetssamarbeid utarbeidet nettkurs på plattformen Coursera for læring om pasienters perspektiver på legemiddelbruk og kvalitative intervjuer.

Kursene er gratis tilgjengelig på Coursera for alle som vil lære mer om pasienters perspektiver på legemidler og kvalitative intervju:

Understanding Patient Perspectives on Medications

Patient Perspectives on Medications: Qualitative Interviews

 

Farmasihistorier «Farmasihistorier» (2019 - d.d)
- Digitale opptak og formidling av nyere norsk farmasihistorie.

For å vite hvor vi skal, må vi vite hvor vi kommer fra. En kartlegging utført av Norsk farmasihistorisk selskap i 2018, viste at undervisning ved landets seks farmasiutdannigner om apotekenes og farmasiens historie er svært begrenset.

Med prosjektet «Farmasihistorier» håper vi å kunne bidra til utvikling av norsk apotekfarmasi. Relevant opptaksmateriale skal tilpasses og deles med de andre utdanningsinstitusjonene for farmasi i Norge på undervisningsportalen Canvas commons. I tillegg skal redigerte videoer deles på nettsiden til Norsk Farmasihistorisk Selskap. Vi ønsker også å presentere prosjektet nasjonalt og internasjonalt. 

Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi bevilget i 2021 midler til at dette prosjektet skal kunne realiseres. Se pilotopptak her med en da ung farmasøyt og feltapoteker under konflikten i Suez-kanalen på 1950-tallet.  Vi ser frem til å kunne presentere over 20 farmasihistorier for dagens og fremtidens farmasøyter, og andre som er interesserte i farmasiens mangfoldige historie. Følg med!

Utdannelse

Anne Gerd Granås er utdannet cand.pharm (1995) ved Farmasøytisk institutt, universitetet i Oslo. Autorisasjon som provisorfarmasøyt.

Hun tok sin PhD ved School of Pharmacy, Unviersity of London (2000). Tittel på PhD avhandling: “Pharmaceutical Review of Repeat Prescribing in General Practice Medicine and Exploration of Patients’ Views on Health Care and Medicine”

Videreutdannelse i klinisk farmasi fra NTNU

Gjesteforsker og utmerkelser

Gjesteforeleser Paris Descartes University, 2016

Fulbright Scholar 2017, og sabbatsår ved Skaggs School of Pharmacy, University of California, San Diego 2017/18

Tildelt utmerkelsen «Årets farmasøyt 2019» av Norges Farmasøytiske Forening.

Verv

 • Instituttstyret, Farmasøytisk institutt, UiO, 2020-2024
 • Styremedlem, Norsk farmasihistorisk selskap, 2020 - dd.
 • Fagredaktør i Store norske leksikon
 • Styremedlem i ESCP (European Society of Clinical Pharmacy) 2012-17
 • Leder for Organising Committee for ESCP Symposium i Oslo (2016)
 • Fagredaktør i Norsk Farmasøytisk Tidsskrift (2008-2012)
 • Visepresident i EPSA (European Pharamceutical Students Association) 1994-95
 • Fagrådsmedlem i Kunnskapssenterets fagråd (2010 – 2016)
 • Diverse styreverv innen sykehusfarmasi og farmasøytisk utdanning (2000-d.d)
 • Visepresident i EPSA (European Pharmaceutical Students’ Association) (1994-95).

 

 

Emneord: Samfunnsfarmasi, Klinisk farmasi, Legemiddelhåndtering, Legemiddelgjennomganger, Pasientsikkerhet, Eldre, Farmasi, Farmasihistorie, eHelse, Multidose

Publikasjoner

 • Ágh, Tamás; Hadžiabdić, Maja Ortner; Garuoliene, Kristina; Granås, Anne Gerd; Aarnio, Emma & Menditto, Enrica [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2022). Reimbursed Medication Adherence Enhancing Interventions in European Countries: Results of the EUREcA Study. Frontiers in Pharmacology. ISSN 1663-9812. 13. doi: 10.3389/fphar.2022.892240.
 • Jøsendal, Anette Vik; Bergmo, Trine Strand & Granås, Anne Gerd (2021). Implementation of a shared medication list in primary care - a controlled pre-post study of medication discrepancies . BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 21:1315, s. 1–9. doi: 10.1186/s12913-021-07346-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mulac, Alma; Mathiesen, Liv; Taxis, Katja & Granås, Anne Gerd (2021). Barcode medication administration technology use in hospital practice: a mixed-methods observational study of policy deviations. BMJ Quality and Safety. ISSN 2044-5415. 30(12), s. 1021–1030. doi: 10.1136/bmjqs-2021-013223. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mulac, Alma; Hagesæther, Ellen & Granås, Anne Gerd (2021). Medication dose calculation errors and other numeracy mishaps in hospitals: Analysis of the nature and enablers of incident reports. Journal of Advanced Nursing. ISSN 0309-2402. 78(1), s. 224–238. doi: 10.1111/jan.15072. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jøsendal, Anette Vik; Bergmo, Trine Strand & Granås, Anne Gerd (2021). The Practice Guidelines for Multidose Drug Dispensing Need Revision—An Investigation of Prescription Problems and Interventions. Pharmacy. ISSN 2226-4787. 9(1). doi: 10.3390/pharmacy9010013. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jøsendal, Anette Vik; Bergmo, Trine Strand & Granås, Anne Gerd (2020). Potentially inappropriate prescribing to older patients receiving multidose drug dispensing . BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. 20. doi: 10.1186/s12877-020-01665-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mulac, Alma; Taxis, Katja; Hagesæther, Ellen & Granås, Anne Gerd (2020). Severe and fatal medication errors in hospitals: findings from the Norwegian Incident Reporting System. European Journal of Hospital Pharmacy (EJHP). ISSN 2047-9956. s. 1–6. doi: 10.1136/ejhpharm-2020-002298. Fulltekst i vitenarkiv
 • Granås, Anne Gerd; Halvorsen, Kjell H.; Wendelboe, Julie & Landmark, Cecilie Johannessen (2019). Interdisciplinary medication review to improve pharmacotherapy for patients with intellectual disabilities. International Journal of Clinical Pharmacy. ISSN 2210-7703. 41(6), s. 1516–1525. doi: 10.1007/s11096-019-00914-3.
 • Björnsdottir, Ingunn; Granås, Anne Gerd; Bradley, Amanda & Norris, Pauline (2019). A systematic review of the use of simulated patient methodology in pharmacy practice research from 2006 to 2016. International Journal of Pharmacy Practice (IJPP). ISSN 0961-7671. 28(1), s. 13–25. doi: 10.1111/ijpp.12570.
 • Johansen, Jeanette Schultz; Havnes, Kjerstin; Halvorsen, Kjell H.; Haustreis, Stine-Mari; Skaue, Lillann Wilsgård & Kamycheva, Elena [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Interdisciplinary collaboration across secondary and primary care to improve medication safety in the elderly (IMMENSE study): study protocol for a randomised controlled trial. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 8:e020106, s. 1–8. doi: 10.1136/bmjopen-2017-020106. Fulltekst i vitenarkiv
 • Baftiu, Arton; Feet, Silje Andrea; Larsson, Pål Gunnar; Burns, Margrete Larsen; Henning, Oliver Johannes & Sætre, Erik [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Utilisation and polypharmacy aspects of antiepileptic drugs in elderly versus younger patients with epilepsy: A pharmacoepidemiological study of CNS-active drugs in Norway, 2004-2015. Epilepsy Research. ISSN 0920-1211. 139, s. 35–42. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2017.11.001.
 • Costa, Filipa A.; Scullin, Claire; Al-Taani, Ghaith; Hawwa, Ahmed F.; Anderson, Claire & Bezverhni, Zinaidi [Vis alle 29 forfattere av denne artikkelen] (2017). Provision of pharmaceutical care by community pharmacists across Europe: Is it developing and spreading? Journal of Evaluation In Clinical Practice. ISSN 1356-1294. 23(6), s. 1336–1347. doi: 10.1111/jep.12783.
 • Halvorsrud, Liv; Hoel, Kari Anne & Granås, Anne Gerd (2017). Tverrprofesjonelle legemiddelgjennomganger i hjemmebaserte tjenester; en utfordring? Geriatrisk sykepleie. ISSN 1891-1889. 2, s. 8–15.
 • Aa, Elizabeth; Granlund, Sylvia; Midtdal, Kristin; Blix, Hege Salvesen; Johnsen, Lars Gunnar & Granås, Anne Gerd (2017). Legemiddelepikrise fra farmasøyt - følges den opp av fastlege? Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. ISSN 0029-1935. 125(10), s. 35–38. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eek, Anne Katrine; Øie, Erik & Granås, Anne Gerd (2017). Prescribing of NOACs has outnumbered warfarin: exploring how physicians choose anticoagulant treatments. European Journal of Clinical Pharmacology. ISSN 0031-6970. 74(3), s. 323–330. doi: 10.1007/s00228-017-2374-4.
 • Bell, Hege Therese; Steinsbekk, Aslak & Granås, Anne Gerd (2017). Elderly users of fall-risk-increasing drug perceptions of fall risk and the relation to their drug use?a qualitative study. Scandinavian Journal of Primary Health Care. ISSN 0281-3432. 35(3), s. 247–255. doi: 10.1080/02813432.2017.1358438. Fulltekst i vitenarkiv
 • Granås, Anne Gerd; Bakken, Marit Stordal; Ruths, Sabine & Taxis, Katja (2017). Deprescribing for frail older people – Learning from the case of Mrs. Hansen. Research in Social and Administrative Pharmacy. ISSN 1551-7411. doi: 10.1016/j.sapharm.2017.07.003.
 • Bell, Hege Therese; Granås, Anne Gerd; Enmarker, Ingela Christina; Omli, Omli, Ragnhild & Steinsbekk, Aslak (2017). Nurses' and pharmacists' learning experiences from participating in inter professional medication reviews in elderly in primary health care - a qualitative study. BMC Family Practice. ISSN 1471-2296. 18(30). doi: 10.1186/s12875-017-0598-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mevåg, Morten Andreas; Henning, Oliver Johannes; Baftiu, Arton; Granås, Anne Gerd; Johannessen, Svein Ivar & Nakken, Karl Otto [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Discrepancies between physicians’ prescriptions and patients’ use of antiepileptic drugs. Acta Neurologica Scandinavica. ISSN 0001-6314. 135(1), s. 80–87. doi: 10.1111/ane.12578.
 • Hagesæther, Ellen; Siggerud, Ingeborg & Granås, Anne Gerd (2016). Legemiddelhåndtering i hjemmesykepleien - rapporterte og observerte avvik. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. ISSN 0029-1935. 124(9), s. 24–28.
 • Halvorsen, Kjell H.; Landmark, Cecilie Johannessen & Granås, Anne Gerd (2016). Prevalence of Different Combinations of Antiepileptic Drugs and CNS Drugs in Elderly Home Care Service and Nursing Home Patients in Norway. Epilepsy Research and Treatment. ISSN 2090-1348. 2016, s. 1–8. doi: 10.1155/2016/5153093. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andreassen, Lillan Mo; Granås, Anne Gerd; Sølvik, Una Ørvim & Kjome, Reidun Lisbet Skeide (2016). 'I try not to bother the residents too much' - the use of capillary blood glucose measurements in nursing homes. BMC Nursing. ISSN 1472-6955. 15:7. doi: 10.1186/s12912-016-0129-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Granås, Anne Gerd & Almarsdottir, Anna Birna (2015). Social Pharmacy and Clinical Pharamcy - Joining Forces. Pharmacy. ISSN 2226-4787. 4(1). doi: 10.3390/pharmacy4010001.
 • Bell, Hege Therese; Steinsbekk, Aslak & Granås, Anne Gerd (2015). Factors influencing prescribing of fall-risk-increasing drugs to the elderly: A qualitative study. Scandinavian Journal of Primary Health Care. ISSN 0281-3432. 33(2), s. 107–114. doi: 10.3109/02813432.2015.1041829. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hagesæther, Ellen; Landmark, Cecilie Johannessen; Neslein, Inger-Lise & Granås, Anne Gerd (2015). Legemidler og pasientsikkerhet - fokus på eldre. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. ISSN 0029-1935. 123(1), s. 26–30. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Almarsdottir, Anna Birna; Granås, Anne Gerd & Blondal, Anna Bryndis (2018). Clinical Pharmacy Practice and Education Chapter in: Clinical and Social Perspectives on Pharmacy Services . Elsevier. ISBN 9780128142776. 540 s.
 • Bakken, Kjersti & Granås, Anne Gerd (2018). Samfunnsfarmasi. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2456-2. 428 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bakken, Marit Stordal; Ranhoff, Anette Hylen; Granås, Anne Gerd; Langørgen, Aina G.; Spigset, Olav & Ruths, Sabine (2022). 2. STOPPFrail-2. Screeningverktøy for potensielt uhensiktsmessig legemiddelbruk til skrøpelige eldre med begrenset gjenstående levetid. Norsk Legemiddelhåndbok.
 • Granås, Anne Gerd; Spigset, Olav; Ruths, Sabine; Ranhoff, Anette Hylen & Bakken, Marit Stordal (2022). Avmedisinering i siste leveår – praktisk beslutningsstøtte. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Granås, Anne Gerd; Spigset, Olav; Ruths, Sabine; Ranhoff, Anette Hylen & Bakken, Marit Stordal (2022). Avmedisinering i siste leveår – praktisk beslutningsstøtte. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 142(2). doi: 10.4045/tidsskr.21.0858.
 • Granås, Anne Gerd (2021). Patient Perspectives on Medications: Qualitative Interviews. Online Coursera course. .
 • Halvorsen, Kjell H.; Ruths, Sabine; Granås, Anne Gerd & Viktil, Kirsten Kilvik (2020). The impact of pharmacists on drug-related problems in nursing homes.
 • Granås, Anne Gerd (2020). Understanding Patient Perspectives on Medications. Online course, Coursera.
 • Helleve, Torstein & Granås, Anne Gerd (2020). Psykisk utviklingshemma fekk betre medisinering etter rydding. [Fagblad]. www.forskning.no.
 • Granås, Anne Gerd (2019). Årets farmasøyt: Nysgjerrig på møtet mellom menneske og medisin. [Fagblad]. Norsk Farmasøytisk Tidsskrift.
 • Granås, Anne Gerd (2019). Anne Gerd Granås er Årets farmasøyt 2019. [Fagblad]. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.
 • Granås, Anne Gerd (2019). Farmasiutdanning i vinden på Universitetet i Oslo. [Fagblad]. Apotekforeningen.
 • Granås, Anne Gerd (2019). NRK: Samme feil skjer om og om igjen på norske sykehus. Vi er svært bekymret. . [Internett]. NRK.
 • Granås, Anne Gerd (2019). When do medicines do more harm than good? -Deprescribing of medicines in elderly patients. .
 • Granås, Anne Gerd (2019). Uaktuelle og doble resepter i reseptformidleren: Hvem skal «rydde»? .
 • Granås, Anne Gerd (2019). Moro med media? «Ja, tenke det; ønske det; ville det med; – men gjøre det! Nei; det skjønner jeg ikke.» (Peer, tredje akt.).
 • Granås, Anne Gerd (2019). Writing up your PhD thesis – structure, content and enthusiasm.
 • Björnsdottir, Ingunn; Granås, Anne Gerd; Bradley, Amanda & Norris, Pauline (2019). Bruk av "ukjent kunde" i apotekorsknign i primærapotek i verden 2006-2016.
 • Mulac, Alma; Hagesæther, Ellen; Taxis, Katja & Granås, Anne Gerd (2019). Medication errors in hospitalized patients in Norway: findings from the National Incident Reporting system. .
 • Mulac, Alma; Hagesæther, Ellen; Taxis, Katja & Granås, Anne Gerd (2019). Medication errors in hospitalized patients in Norway: findings from the National Incident Reporting system. .
 • Halvorsen, Kjell H. & Granås, Anne Gerd (2019). The use of z-hypnotics in the nursing home patients: a five year longitudinal study. .
 • Havnes, Kjerstin; Skjold, frode; Svendsen, Kristian; Garcia, Beate Hennie; Granås, Anne Gerd & Johansen, Jeanette Schultz [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Drug use and Drug Burden Index in community-dwelling older adult acutely admitted to hospital.
 • Anette Vik, Jøsendal; Bergmo, Trine Strand & Granås, Anne Gerd (2019). Prescribing errors on multidose drug dispensing prescriptions .
 • Anette Vik, Jøsendal; Bergmo, Trine Strand & Granås, Anne Gerd (2019). Pharmacist interventions on multidose drug dispensing prescriptions.
 • Granås, Anne Gerd; Bakken, Marit Stordal; Ruths, Sabine & Finckenhagen, Morten (2018). Deprescribing = avmedisinering. Tidsskr nor legeforen.
 • Granås, Anne Gerd (2018). Henrik Ibsen: Fremragende forfatter, fraværende farmasøyt. [Fagblad]. Titan.no.
 • Granås, Anne Gerd; Almarsdottir, Anna Birna & Blondal, Anna Bryndis (2018). Clinical Pharmacy Practice and Education Chapter in: Clinical and Social Perspectives on Pharmacy Services, Clinical Pharmacy Practice and Education Chapter in: Clinical and Social Perspectives on Pharmacy Services . Elsevier. ISSN 9780128142776. s. 31–40.
 • Almarsdottir, Anna Birna; Granås, Anne Gerd & Blondal, Anna Bryndis (2018). Clinical and Social Perspectives on Pharmacy Services, Clinical Pharmacy Practice and Education Chapter in: Clinical and Social Perspectives on Pharmacy Services . Elsevier. ISSN 9780128142776. s. 31–40. doi: 10.1016/B978-0-12-814276-9.00003-9.
 • Anette Vik, Jøsendal; Granås, Anne Gerd & Bergmo, Trine Strand (2018). Quality of prescribing for Norwegian elderly patients using automated multidose dispensed drugs.
 • Hoel, Kari Anne; Almås, Inger Karin; Granås, Anne Gerd & Halvorsrud, Liv Torill (2018). Interdisciplinary systematic medication reviews in housing for people with intellectual disabilities in Norway .
 • Hagesæther, Ellen; Chairi, Hajar; Bayar, Mariam & Granås, Anne Gerd (2018). Medication errors associated with customized gentamicin dosing.
 • Granås, Anne Gerd; Bakken, Marit Stordal; Ruths, Sabine & Finckenhagen, Morten (2018). Deprescribing = avmedisinering. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 138(4). doi: 10.4045/tidsskr.17.0845.
 • Granås, Anne Gerd; Ruths, Sabine; Ranhoff, Anette Hylen; Langørgen, Aina G.; Spigset, Olav & Bakken, Marit Stordal (2017). Norsk oversettelse av forskrivningsverktøyet STOPPFrail. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. ISSN 0029-1935.
 • Granås, Anne Gerd (2017). Suksess med vaksinering i USAs apotek - hva med Norge? Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. ISSN 0029-1935. 125(9), s. 38–39.
 • Granås, Anne Gerd; Ruths, Sabine; Ranhoff, Anette Hylen; Langørgen, Aina G.; Spigset, Olav & Bakken, Marit Stordal (2017). Norsk oversettelse av forskrivningsverktøyet STOPPFrail. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. ISSN 0029-1935. s. 25–27.
 • Granås, Anne Gerd; Mohammed, Amani Qasem; Aanensen, Julie; Halvorsen, Kjell H. & Landmark, Cecilie Johannessen (2017). Medications reviews in patients with mental disabilities.
 • Landmark, Cecilie Johannessen; Baftiu, Arton; Granås, Anne Gerd; Hagesæther, Ellen; Holm, Lene Berge & Kiselev, Yury [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Medicines and patient safety.
 • Granås, Anne Gerd; Mohammed, Amani Qasem; Aanensen, Julie; Halvorsen, Kjell H. & Landmark, Cecilie Johannessen (2016). Medication review in patients with mental disabilities.
 • Bell, Hege Therese; Granås, Anne Gerd; Omli, Omli, Ragnhild; Enmarker, Ingela Christina & Steinsbekk, Aslak (2016). Nurses' and pharmacists' learning experiences from participating in inter professional medication reviews in primary health care: a qualitative study.
 • Granås, Anne Gerd & Taxis, Katja (2016). Less is more? Deprescribing in older polypharmacy patients.
 • Granås, Anne Gerd (2016). Mener farmasøyter må rådgi, ikke selge julegaver. [Avis]. Bergensavisen.
 • Granås, Anne Gerd (2016). Svært mange dør av feil medisinbruk. [Avis]. Bergensavisen.
 • Granås, Anne Gerd (2016). Ikke kast papirresepten! Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Granås, Anne Gerd & Slupphaug, Helle (2016). Ufullstendige resepter. Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Granås, Anne Gerd (2016). Konkret hjelp til abstractskriving.
 • Granås, Anne Gerd (2016). Legemiddelgjennomganger hos psykisk utviklingshemmende i Oslo Kommune. Legemiddelrelaterte problemer og tiltak.
 • Granås, Anne Gerd (2016). e-Learning and Pharmaceutical Sciences.
 • Halvorsrud, Liv; Hoel, Kari Anne & Granås, Anne Gerd (2016). Erfaringer med tverrprofesjonelle legemiddelgjennomganger i hjemmebaserte tjenester i Norge .
 • Halvorsrud, Liv; Hoel, Kari Anne & Granås, Anne Gerd (2016). Experiences with interdisciplinary systematic medication reviews in homecare services in Norway.
 • Granås, Anne Gerd; Ruths, Sabine; Ranhoff, Anette Hylen; Langørgen, Aina G.; Spigset, Olav & Bakken, Marit Stordal (2015). Norwegian translation of START and STOPP 2. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. ISSN 0029-1935.
 • Ranhoff, Anette Hylen; Bakken, Marit Stordal; Granås, Anne Gerd; Langørgen, Aina G.; Spigset, Olav & Ruths, Sabine (2015). Bedre legemiddelbehandling av eldre. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Foss, Camilla & Granås, Anne Gerd (2015). Acquisition of communication skills for pharmacy students: role-play, video and debriefing.
 • Foss, Camilla & Granås, Anne Gerd (2015). Despite having my teacher’s voice I really believed the avatar was a patient.
 • Granås, Anne Gerd (2015). Finn fem feil: pasientens legemidler i samhandling mellom sykehus – sykehjem.
 • Slupphaug, Helle; Boel, Cecilia; Stene, Hanne; Chan, Macty; Nguyen, Michelle Thao & Granås, Anne Gerd (2015). Leger utelater opplysninger om bruksområde på eResepter – en fare for pasientsikkerheten? .
 • Aa, Elizabeth; Granlund, Sylvia; Midtdal, Kristin; Blix, Hege Salvesen; Johansen, LG & Granås, Anne Gerd (2015). Hospital pharmacists narrow the gap between health care levels by optimizing discharge letters.
 • Granås, Anne Gerd; Tang, Ly Chur; Østesen, Ingri MG & Heier, Kristin Flagstad (2015). Drug related problems in patients receiving home care services—a multidisciplinary approach to integrated medicines management.
 • Granås, Anne Gerd & Bell, Hege Therese (2015). Interdisciplinary and structured drug reviews in primary health care- health personnel’s perceived value of participation.
 • Granås, Anne Gerd (2015). PERFORMING CLINICAL PHARMACY STUDIES ACROSS THE NORDIC AND BALTIC COUNTRIES – HOW CAN WE STRENGTHEN RESEARCH BY USING JOINT PROTOCOLS AND/OR SUPERVISION?
 • Neslein, Inger-Lise; Granås, Anne Gerd; Hagesæther, Ellen & Landmark, Cecilie Johannessen (2015). Incidence of type 2 diabetes and use of oral antidiabetic drugs in the elderly population in Norway. International Journal of Clinical Pharmacy. ISSN 2210-7703. 37, s. 5–5.
 • Thoresen, Kjersti; Granås, Anne Gerd & Blaauw Hval, Andreas (2015). Hjemmeapoteket (podcast).
 • Granås, Anne Gerd; Ruths, Sabine; Ranhoff, Anette Hylen; Langørgen, Aina G.; Spigset, Olav & Bakken, Marit Stordal (2015). Norsk oversettelse av START 2 og STOPP 2. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. ISSN 0029-1935.
 • Halvorsen, Kjell H.; Landmark, Cecilie Johannessen & Granås, Anne Gerd (2015). Use of antiepileptic drugs in combination with central nervous system drugs in elderly home care service and nursing home patients in Norway. International Journal of Clinical Pharmacy. ISSN 2210-7703. 37(2), s. 5–5.
 • Halvorsen, Kjell H.; Landmark, Cecilie Johannessen & Granås, Anne Gerd (2015). Use of antiepileptic drugs in combination with central nervous system drugs in elderly home care service and nursing home patients in Norway.
 • Ranhoff, Anette Hylen; Bakken, Marit Stordal; Granås, Anne Gerd; Langørgen, Aina G.; Spigset, Olav & Ruths, Sabine (2015). Bedre legemiddelbehandling av eldre. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 135(4), s. 318–318. doi: 10.4045/tidsskr.14.1618.
 • Bakken, Marit Stordal; Ruths, Sabine; Ranhoff, Anette Hylen; Spigset, Olav; Langørgen, Aina G. & Granås, Anne Gerd (2014). START og STOPP 2, Norwegian translation. Norsk elektronisk legehåndbok.
 • Nilsen, Bernt Roald & Granås, Anne Gerd (2014). Hold orden på medisinene! [Internett]. http://www.pasientsikkerhetnorge.no/.
 • Granås, Anne Gerd & Kristiansen, Rolf (2014). Fokus på feil legemiddelbruk i hjemmetjenesten. [Avis]. Akers avis Groruddalen.
 • Granås, Anne Gerd; Almarsdottir, Anna Birna; Tang, Ly Chur; Østesen, Ingri Marie; Andersen, Sølvi & Orlund, Line [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Multidisciplinary medication reconciliation and medication review in home care services .
 • Granås, Anne Gerd (2014). Legemiddelgjennomganger hos eldre i sykehjem og hjemmetjenesten. Pasientkasuistikker fra sykehjemmet. .
 • Granås, Anne Gerd (2014). Too much, too little. Using Tools for measuring and discussiing quality of medicatin use in elderly patients.
 • Tang, Ly Chur; Granås, Anne Gerd & Almarsdottir, Anna Birna (2014). Legemiddelgjennomgang i hjemmetjenesten. Universitetet i Odense.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. okt. 2016 11:36 - Sist endret 15. feb. 2022 14:56