Synthesis of Resolvin D1 and Analogs as Potential Anti-Angiogenetic Agents

I dette prosjektet syntetiseres nye resolviner som er mulige legemiddelkandidater i behandling av en rekke sykdommer.

Struktur av den flerumettede forbindelsen Resolvin D1.

Flerumettede fettsyrer blir ofte omtalt i media og i mange reklamer som et vidundermiddel mot en rekke humane lidelser. Men også oksiderte fettsyremetabolitter er av interesse. I de siste fem-ti årene har oksiderte fettsyremetabolitter blitt identifisert. Disse har fått navn som resolviner og protektiner.

Resolviner hjelper kroppens eget inflammasjonssystem eller forsvarssystem i gang etter en invasjon av et uønsket agens, for eksempel et virus.

 

Les mer om prosjektet på de engelske sidene.

Publisert 15. feb. 2011 22:01 - Sist endret 11. mai 2016 11:56

Kontakt

Prosjektleder
Trond Vidar Hansen

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere