Møteinnkalling tirsdag 29. august 2017

Tirsdag 29. august 2017 kl.13.00-15.00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt


SAKSLISTE

Sak-PR 20-17 Godkjenning av møteinnkalling og agenda

Sak-PR 21-17 Referat fra møte 05.05.17

Godkjent på sirkulasjon

 

Vedtakssaker;

Sak-PR 22-17 Sluttevaluering for FRM-KJM5050/9050 – Bioanalytisk kjemi I: avanserte separasjonsmetoder og bioanalyse V17

Sak-PR 23-17 Sluttevaluering for FRM5230 – Syntese av legemidler V17

Sak-PR 24-17 Sluttevaluering for FRM5410 – Farmasøytiske naturstoffer V17

Sak-PR 25-17 Sluttevaluering for FRM4110 – Anvendt statistikk for farmasøyter V17

Sak-PR 26-17 Teoretiske masteroppgaver

 

Diskusjonssaker;

Sak-PR 27-17 Masterdelen av studiet inkl. masteremner (forts. Sak-PR 18-17)

Vi har nå fått tilbakemelding fra alle seksjonene angående ønsket plassering av masteremner i ny studieplan. Se vedlegg for forslag til tenkte rammer og strukturer inkl. kollisjonsfrie «emnepakker» basert på disse (til internt bruk i Programrådet for 2.avdeling).

Sak-PR 28-17 Taushetserklæringskjema for masterstudenter som kommer i kontakt med sensitive personopplysninger

Sak-SU 29-17 Presentasjon av masteroppgaver i desember

Vi har de siste årene hatt presentasjon av fagområdene i september i forbindelse med valg og reservering av masteroppgaver for studentene som starter opp i januar påfølgende år. I tillegg har det også vært avholdt en presentasjon av masteroppgavene for valg i januar i desember. Det har kommet tilbakemelding på at svært mange synes at denne presentasjonen er unødvendig da studentene allerede har hatt en presentasjon.

 

Eventuelt;

Publisert 24. aug. 2017 09:49 - Sist endret 12. feb. 2021 14:08