Programrådet 2. avdeling

22. mars 2019 kl.10.30 - 12.00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Til stede: Ingunn Tho, Eili Tranheim Kase, Jo Klaveness, Elin Thuy Phuong Ngo, Kristine Olsen og Kristin Johanne Grasmo

Ikke til stede: Randi Hamre Svendsen

3. oktober 2018 kl.10.30 - 11.30, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Til stede: Ingunn Tho, Eili Tranheim Kase, Marianne Dale og Kristin Johanne Grasmo (fra administrasjonen)

Ikke til stede: Vegard Torp Lien og Jo Klaveness

21. august 2018 kl.09.00 - 11.00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Til stede: Ingunn Tho, Eili Tranheim Kase, Jo Klaveness, Vegard Torp Lien, Marianne Dale og Kristin Johanne Grasmo

23. februar 2018 kl.12.30 - 14.30, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Til stede: Ingunn Tho, Eili Tranheim Kase, Vegard Torp Lien, Marianne Grebstad Dale og Kristin Johanne Grasmo

Ikke til stede: Trond Vidar Hansen