Møtinnkalling 19.mai 2021

Saksliste

Sak-PR 7-21 Godkjenning av møteinnkalling og agenda

Sak-PR 8-21 Referat fra møte 19.02.21

Sak- PR 9-21- Informasjon om biblioteket masterseminar

Sak- PR 10-21- Kort presentasjon av evaluering for masteroppgavevalg

Sak- PR 11-21 Diskutere tidslinje for masteroppgave.

Oppdeling av masteremner og kontrakt

Gjennomgang av Canvas-oppsett for masteroppgavevalg

Sak- PR 12-21- Inngåelse av nye Erasmusavtaler- ny periode 2021-27

Sak-PR 13-21 Eventuelt

Publisert 4. okt. 2021 11:33 - Sist endret 4. okt. 2021 11:33