Disputas: Anders Aak

Cand. Scient. Anders Aak ved Biologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Mass trapping of the blowfly Calliphora vicina (Diptera: Calliphoridae) in Norwegian stockfish production areas – lure development, damage reduction, and pest species phenology

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Professor Richard Wall, School of Biological Sciences, University of Bristol, Bristol, U.K.
Assistant professor Ylva Hillbur, Div. of Chemical Ecology, Dept. of Crop Science, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp, Sweden
Professor Asbjørn Vøllestad, CEES, University of Oslo, Oslo, Norway

Leder av disputas:  Professor Trond Schumacher

Veileder:  Dr. Tone Birkemoe og Professor Hans Petter Leinaas

Sammendrag

Rødkinnet spyflue (Calliphora vicina) er et alvorlig skadedyr i norsk tørrfiskproduksjon. I dårlige år forårsaker insektene et økonomisk tap som overskrider 10 millioner kroner. Problemene oppstår når fluene legger egg på tørrfisken og larvene utvikles i fiskekjøttet. Fordi larvebefengt fisk ikke er et salgbart produkt, medfører spyfluene et direkte tap for norske tørrfiskprodusenter. For å redusere skadeomfanget har det blitt utviklet feller med lukt og farge som er attraktive for fluene. Fellene har blitt testet i produksjonsområder for tørrfisk over en fireårsperiode. Massefangstforsøkene viser en klar reduksjon i skade sammenlignet med kontrollområder der bekjemping ikke har foregått. 25-50 % av spyflueskadene på tørrfisk kan elimineres ved hjelp av disse fellene.

Ved hjelp av adferdsstudier i vindtunnel har attraktive luktstoffer blitt identifisert. Disse enkeltstoffene har videre blitt kombinert for å lage et syntetisk lokkemiddel som er nesten like tiltrekkende som spyfluenes naturlige ressurs – døde dyr. Lokkemiddelet brukes i rusefeller. Spyfluene viser også økt landing på gult og hvitt. Dette har blitt utnyttet i form av limfeller tilpasset forholdene i produksjonsområdene. Bruk av kontrast, i kombinasjon med lukt, kan øke fangsteffektiviteten i forhold til de skadegjørende hunnfluene. Livssyklusstudier i laboratoriet og feltundersøkelser av spyfluer i Lofoten har bidratt til økt forståelse av fluenes overvintringsstrategi og sesongaktivitet. Denne kunnskapen har bidratt til å forstå effekten av massefangst på fluebestandene og til å gi anbefalninger om optimalisering av bekjempingsstrategiene. Ved riktig bruk av de to felletypene holdes arbeidsmengden på et akseptabelt nivå, samtidig som man får god fangsteffekt.

Undersøkelsene er gjennomført ved Nasjonalt folkehelseinstitutt og Bioforsk plantehelse

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Gry Slettner Windsland.

Publisert 29. mars 2012 15:18 - Sist endret 13. apr. 2012 10:13