Disputas: Yke Jildouw Arnoldussen

Master of Science Yke Jildouw Arnoldussen ved Institutt for molekylær biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Molecular mechanisms of apoptosis regulated by androgens in prostate cancer cells - Involvement of DUSPs, the UPR and STAMP1

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Professor Pura Muñoz-Cànoves, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain
Professor Ole Morten Seternes, Department of Pharmacy, University of Tromsø, Norway
Professor Trond Berg, Department of Molecular Biosciences, University of Oslo, Norway

Leder av disputas:  Professor Kristian Prydz

Veileder:  Fahri Saatcioglu

Sammendrag

Yke Jildouw Arnoldussen har i sitt doktorgradsarbeid, utført ved Institutt for Molekylær Biovitenskap ved Universitetet i Oslo, studert hvordan mannlige kjønnshormoner, androgener, regulerer celledød i prostatakreft celler. Arbeidet har bidratt til å identifisere tre forskjellige proteinfamilier som oppreguleres av androgener og som er med på å beskytte prostatakreft celler fra å dø.

Androgener er viktige for utviklingen av mannens reproduktive system som inkluderer prostata og mannens seksuelle karakteristikker. I tilegg er androgener viktige for tidlig utvikling av prostata kreft. Antall nyoppdagede tilfeller av prostatakreft har økt kraftig de siste årene, og de skandinaviske landene og USA har størst forekomst i forhold til folketallet. Den dag i dag er prostatakreft den vanligste kreftformen blant norske menn.

Så langt vet man lite om hvordan androgener regulerer signalveier involvert i celledød i prostatakreft. Dette doktorgradsarbeidet har identifisert og karakterisert proteiner som reguleres av androgener og som derfor kan ha en rolle i å regulere celledød av prostatakreft celler. Doktoranden har funnet at proteiner kalt DUSPs, proteiner involvert i en stress respons kalt UPR, og proteinet STAMP1 reguleres av androgener og beskytter prostatakreft celler fra å dø. Disse proteinene vil derfor kunne være kandidater for å tjene som diagnostiske markører og eventuelt være et mål for målrettet terapi av prostatakreft.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Gry Slettner Windsland.

Publisert 29. mars 2012 15:18 - Sist endret 13. apr. 2012 10:13