Disputas: Geir Bjørnsen

Cand. Scient. Geir Bjørnsen ved Kjemisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Patterning of soft polymer films for optical applications

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

PhD Valȇrie Nguyen, CEA Leti MINATEC, Grenoble, France
PhD Keith Redford, Conpart AS, Sjetten, Norway
Professor Finn Knut Hansen, Department of Chemistry, University of Oslo

Leder av disputas:  Professor Carl Henrik Gørbitz

Veileder:  Jon Herman Ulvensøen (poLight AS) , Lars Henriksen (poLight AS) og Jaan Roots (UiO)

Sammendrag

I små elektro-optiske komponenter slik som lysmodulatorer og deformerbare linser blir en film bestående av en myk silikon-gummi deformert ved hjelp av elektriske felt. Dette prosjektet har handlet om mønstringsprosesser for slike myke silikon-filmer. Det er fokusert på metoder som lett lar seg oppskalere til masseproduksjon. Silikonfilmene blir laget ved å la en reaktiv silikonolje reagere med en kryssbinder slik at kjedene i silikonoljen blir sammenbundet. Hardheten til silikonfilmen vil da være avhengig av blandingsforholdet mellom silikonoljen og kryssbinderen og eventuell innblanding av andre komponenter. Mønsteret er overført til silikonfilmene ved hjelp av en maskeringsprosess etterfulgt av etsing i plasma.
Etsehastigheten og formen på den etsede overflaten er målt som funksjon av prosessparametre og sammensetning til silikonfilmen. Arbeidet viser at både etsehastigheten og formed på den etsede overflaten er avhengig ikke bare av prosessparametre fra etseprosessen men også av hardhet og kjemisk sammensetning til silikonfilmen. Filmer som var like myke men myknet med forskjellige metoder gav ulike etseresultater. Det viser seg også at de teknikkene som er utviklet for bruk i halvlederprosessering er vanskelige å bruke for myke silikonfilmer.
Arbeidet er utført ved Høyskolen i Vestfold og er innenfor fagfeltene polymerkjemi og mikrosystemteknologi.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Raul Boris Farina Briceno.

Publisert 29. mars 2012 15:18 - Sist endret 13. apr. 2012 10:14