Disputas: Jennifer Jean Blechar

M.Sc. Jennifer Jean Blechar ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Being Specific About the Installed Base: The Key Dynamics of Information Infrastructure Evolution

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Associate professor Youngjin Yoo, The Fox School of Business and Management, Temple University, Philadelphia
Professor Jannis Kallinikos, Department of Management, London School of Economics
Professor II Lars Groth, Department of Informatics, University of Oslo

Leder av disputas:  Arne Maus

Veileder:  Ole Hanseth og Pål Sørgaard

Sammendrag

Moderne informasjonsinfrastrukturer utvikler seg ofte over flere år mens de er påvirket av verden rundt seg, inkludert brukerne, juridiske regelverk og teknologien. Dette er i kontrast til tradisjonelle informasjonssystemer som ofte er utviklet i et lukket organisasjonsmiljø med klare og definerte grenser, brukere og funksjonalitet. Tenk på de millioner av websider og applikasjoner som finnes på internettet. De var ikke utviklet og klare til bruk fra dag en. Når den første offentlige versjonen av internettet ble lansert på 1990-tallet, var det ingen som kunne forutse nøyaktig hvordan internettet skulle bli brukt eller utvikle seg - hverken de enorme implikasjoner internettet skulle få på kultur, informasjonsflyt, forretningsmodeller, osv. Internettet og de applikasjoner og tjenester som har blitt tilgjengelig på nettet har utviklet seg over flere år gjennom bruken, teknologien som støtter applikasjonene og de forskjellige kulturelle og juridiske miljøer som de befinner seg i.

Denne doktorgradsavhandlingen ser på evolusjonen av tre komplekse informasjonsinfrastrukturer innen telekommunikasjonsindustrien og hvordan brukerne, juridiske regelverk og teknologien påvirker hverandre, mens de også tilsammen påvirker selve utviklingen av infrastrukturen. Doktorgradsavhandlingen bidrar med å videreutvikle informasjonsinfrastrukturteorien ved å komme frem til hovedegenskaper knyttet til evolusjonen av informasjonsinfrastrukturer.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Else Marie Lingaas.

Publisert 29. mars 2012 15:18 - Sist endret 13. apr. 2012 10:14