Disputas: Calin Constantin Ciocoiu

MSc Calin Constantin Ciocoiu ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Synthesis and biological evaluation of regulators of peroxisome proliferator-activated receptors

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Professor emeritus Thorleif Anthonsen, Institutt for kjemi, NTNU
Førsteamanuensis Bengt Erik Haug, Senter for Farmasi, Universitetet i Bergen
Førsteamanuensis Helle Wangensteen, Avdeling for farmasøytisk kjemi, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Berit Smestad Paulsen

Veileder:  Førsteamanuensis Trond Vidar Hansen og Førsteamanuensis Pål Rongved

Sammendrag

Overvekt er et økende problem for en stadig større del av verdens befolkning. Med overvekt følger en rekke negative konsekvenser, både menneskelige og økonomiske. En av mange sykdommer som overvekt kan medføre er diabetes type 2.

Flere biologiske regulatorer av fett- og glukosemetabolismen i kroppen har betydning for utviklingen av diabetes type 2. I dag er det mange farmasøytiske selskaper som ønsker å utvikle legemidler som kan kontrollere fettmetabolismen. Calin Constantin Ciocoiu har studert varianter av en kandidat for et slikt legemiddel. Doktoranden har brukt syntetisk organisk kjemi for å studere hvordan modifikasjoner i den kjemiske strukturen til legemiddelkandidaten gir endringer i reguleringen av fettsyremetabolismen. Noen av de kjemiske endringene gir meget høy omsetning av fettstoffet oljesyre i cellekulturer. Studier av fettsyremetabolismen har blitt gjort i samarbeid med professorene Arild C. Rustan og G. Hege Thoresen, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Molekylmodelleringsstudier, som støtter de ovennevnte biologiske observasjonene, har blitt utført i samarbeid med Professor Ingebrigt Sylte, Universitetet i Tromsø.

Doktorgraden er utført i perioden 2006 til 2010 ved Avdeling for farmasøytisk kjemi, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, innen fagområdet legemiddelkjemi. Førsteamanuensis Trond Vidar Hansen har vært hovedveileder.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Halvor Aandal.

Publisert 29. mars 2012 15:18 - Sist endret 13. apr. 2012 10:14