Disputas: Frøy Grøndahl

Cand. scient. Frøy Grøndahl ved Institutt for molekylær biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Differences in glycosaminoglycan sulphation and chain length in apically secreted proteoglycans from MDCK cells. Implications of pH in the lumen and PAPS translocation into the Golgi apparatus

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Professor Marion Kusche-Gullberg, Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen
Professor Ole Kristian Greiner-Tollersrud, Institutt for medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø
Professor Tom Kristensen, Institutt for molekylær biovitenskap, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Finn-Eirik Johansen

Veileder:  Kristian Prydz, Svein Olav Kolset og Heidi Tveit

Sammendrag

Cellene i kroppen produserer proteiner som transporteres til celleoverflaten hvor de kan reagere med signalmolekyler i blodet som regulerer cellenes utvikling og også hvilke molekyler cellen skal ta opp. Epitelceller har en side som vender mot blodet og en side som vender mot kroppens indre hulrom som for eksempel tarmkanalen og nyregangene, og danner samtidig tette cellelag med barriærefunksjon. Proteiner som skal transporteres til de to cellesidene produseres etter de samme regler, men dekoreres ulikt med sukkermolekyler som er avgjørende for deres biologiske funksjon. Frøy Grøndahl har studert sukkersyntesen i de to motsatte løpene og hvilke betingelser som påvirker strukturene som dannes, ved å manipulere betingelsene inne i organeller hvor syntesen foregår i epitelceller dyrket på filter i et to-kammer system. Liknende endringer forekommer i kreftceller og ved cystisk fibrose og resultatene av Grøndahls studier kan bidra til å øke vår forståelse av de nevnte sykdomstilstander og flere infeksjonssykdommer, inkludert malaria. Arbeidet er utført ved Institutt for molekylær biovitenskap ved Universitetet i Oslo og under veiledning av Kristian Prydz, Svein Olav Kolset og Heidi Tveit.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Gry Slettner Windsland.

Publisert 30. mars 2012 15:37 - Sist endret 13. apr. 2012 10:15