Disputas: Gunnar Hagelin

Gunnar Hagelin ved Kjemisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): The Maltacines. Cyclic peptide lactone antibiotics from Bacillus subtilis

Prøveforelesninger

Se prøveforelesningSe prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Professor John Sigurd Svendsen, Institutt for kjemi, Universitetet i Tromsø
Professor Peter J. Derrick, Institute of Fundamental Sciences, Massey University, New Zealand
Professor Einar Uggerud, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Svein Stølen

Sammendrag

Denne doktorgraden beskriver oppdagelsen av en ny familie antibiotika som har effekt på Penicillin-resistente gule stafylokokker (MRSA) og en rekke andre sykdomsframkallende mikroorganismer. De nye antibiotikaene produseres av en jordbakterie som ble oppdaget i en jordprøve fra Malta i 1972. Avhandlingen beskriver utviklingen av en enkel kromatografisk metode for rensing av stoffene og hvordan den kjemiske strukturen av disse ble funnet. I dette arbeidet ble det benyttet moderne analyseinstrumenter (massespektrometere) med ikke-destruktive ioniseringsteknikker (Electrospray Ionization) sammen med fragmenteringsstudier (Collision Induced Dissociation Mass Spectromtery, CID-MS ) av antibiotikaene for å klarlegge deres kjemiske struktur. Arbeidet har ført fram til oppdagelsen av en ny familie antibiotika som omfatter mer enn 20 liknende stoffer. Oppdagelsen og utviklingen av nye antibiotika er mer aktuelt enn noensinne. Overforbruk av antibiotika i medisinen og i landbruket har ført til omfattende resistensutvikling mot våre kommersielle antibiotika og har i mange tilfelle vanskeliggjort behandlingen av infeksjoner forårsaket av vanlige uproblematiske bakterier. Dette arbeidet er således et forsøk på å komme fram til nye antibiotika.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Raul Boris Briceno.

Publisert 30. mars 2012 15:37 - Sist endret 13. apr. 2012 10:15