Disputas: Gunnar Herstad

Cand. Scient. Gunnar Herstad ved Kjemisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Synthetic studies towards an enantioselective synthesis of crassin acetate

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Professor emeritus Hans-Erik Högberg , Inst. för naturvetenskap, teknik och matematik, Mittuniversitetet, Sundsvall, Sverige
Professor Tore Lejon, Institutt for kjemi, Universitetet i Tromsø
Førsteamanuensis Tore Hansen, Kjemisk institutt, UiO

Leder av disputas:  Professor emeritus Berit Fjærtoft

Veileder:  Tore Benneche og Marcus A. Tius

Sammendrag

Målet med dette doktorgradsarbeidet har vært å forske frem en måte for å lage crassin acetat, et naturstoff som finnes i en del koraller og som har potensiale som kreftmedisin. Vi har dessverre ikke kommet frem til målet, men forhåpentligvis kan forskningen som er blitt utført føre til at denne mulige medisinen kan fremstilles senere.
Crassin acetat finnes i en del karibiske koraller, men i så små mengder at det ikke er mulig å utvinne det fra naturen. Derfor vil en syntese av dette stoffet muliggjøre grundigere studier slik at man finner ut hvordan stoffet bekjemper kreft, slik at man kanskje kan lage en ny medisin mot kreft.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Raul Boris Farina Briceno.

Publisert 30. mars 2012 15:37 - Sist endret 13. apr. 2012 10:16