Disputas: Frank Trethan Johnsen

Cand.Scient. Frank Trethan Johnsen ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Pervasive Web Services Discovery and Invocation in Military Networks

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Professor Andreas Mauthe, Computing Department, Lancaster University.
Deputy Research Director Kia Wiklundh, Swedish Defense Research Agency.
Adjunct Associate Professor Yan Zhang, Department of Informatics, University of Oslo.

Leder av disputas:  Dag Langmyhr

Veileder:  Carsten Griwodz og Pål Halvorsen

Sammendrag

Arbeidet er utført ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), avdeling Ledelsessystemer innen fagområdet Informatikk. Avhandlingen presenterer optimaliseringer av den sivile teknologien Web services som gjør det mulig å bruke teknologien i militære nettverk. Web services er en teknologi som kan benyttes for å knytte ulike datasystemer sammen. Denne teknologien er basert på åpne standarder, noe som er viktig for å sikre at løsninger fra forskjellige leverandører fungerer sammen over nettverket. Web services ble opprinnelig laget for å fungere i bedriftsnettverk og på Internett, og kan ikke uten videre benyttes i militære nettverk som bl.a. kjennetegnes ved at de har vesentlig dårligere båndbredde enn sivile nettverk. Mitt arbeid optimaliserer Web services på en slik måte at det også blir mulig å oppdage og bruke tjenester for å kople ulike militære nettverk sammen. Web services gjør det mulig å pakke inn eksisterende systemer som tjenester, der disse tjenestene kan gjøres tilgjengelige over nettverket. Dette er nyttig ikke bare i sivil, men også i militær sammenheng, der det er viktig at man kan kople ulike systemer sammen, for eksempel i en NATO-koalisjonsstyrke. Ulike nasjoner har ulike datasystemer, men ved å bruke Web services sammen med de foreslåtte optimaliseringsteknikkene kan man knytte systemene sammen og utveksle informasjon. Teknikkene som presenteres har blitt testet i praksis i eksperimenter både nasjonalt og i NATO-sammenheng.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Else Marie Lingaas.

Publisert 30. mars 2012 15:40 - Sist endret 13. apr. 2012 10:16