Disputas: Jan Egil Kirkebø

cand.scient. Jan Egil Kirkebø ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Selected problems in spatial signal processing

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Professor Mats Viberg, Signaler och system, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, Sverige
Professor Jens M. Hovem, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, NTNU, Trondheim
Professor Anne Solberg, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Morten Dæhlen

Veileder:  Sverre Holm, Nils Christophersen

Sammendrag

Arbeidet dekker anvendelser innenfor fagområdet romlig signalbehandling. Mer spesifikt studeres anvendelser som bruker bølger for å avbilde, eller kommunisere med, omgivelsene. Et eksempel på førstnevnte er medisinsk ultralyd, mens et eksempel på sistnevnte er mobiltelefoni. I begge disse typer anvendelser er det ønsket at det utsendte bølgefeltet styres i visse retninger, og undertrykkes mest mulig i andre retninger. Innenfor avbildning vil man oppnå så klare bilder som mulig ved at mest mulig av bølgeenergien sendes mot fokalområdet, noe som gjøres ved hjelp av en teknikk kalt stråleforming. Innenfor trådløs kommunikasjon vil man at mottakeren får et så sterkt signal som mulig fra sin sender, samtidig som den mottar minst mulig forstyrrelse fra andre sendere.

I dette arbeidet blir det foreslått metoder for å optimere ytelsen til nettopp slike systemer. For avbildningssystemer er det en sammenheng mellom bildekvaliteten og kostnaden/kompleksiteten. Fire metoder er foreslått for å enten redusere kostnad/kompleksitet uten noe særlig reduksjon i ytelse, eller for å øke ytelsen uten å legge til ytterligere kostnad/kompleksitet. Disse metodene foreslår såvel fysiske som algoritmiske forandringer i systemet. For trådløse kommunikasjonssystemer er frekvensspekteret en begrenset ressurs. Tre metoder er foreslått for å utnytte det eksisterende frekvensspekteret mer effektivt. Den første metoden foreslår en løsning for problemet med blind stråleforming for systemer med multiple antenner på sendersiden og en enkelt antenne på mottakersiden, hvor to-veis kommunikasjonen skjer på adskilte frekvenser. De to neste metodene ser på problemet med fordeling av taletid for flerbruker multi-celle systemer.

For alle de foreslåtte metodene fremvises betydelige gevinster i forhold til eksisterende metoder. Arbeidet er utført ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Lena Korsnes.

Publisert 30. mars 2012 15:40 - Sist endret 13. apr. 2012 10:16