Disputas: Tor Erik Holt Kristensen

Cand. Scient. Tor Erik Holt Kristensen ved Kjemisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Polymer-Supported Chiral Organocatalysts

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Professor Morten Meldal , Carlsberg Laboratories and Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
Professor Petri Phiko, Department of Chemistry, University of Jyväskylä, Finland
Professor Lise-Lotte Gundersen, Department of Chemistry, University of Oslo

Leder av disputas:  Professor emeritus Berit Fjærtoft

Veileder:  Tore Hansen og Finn Knut Hansen

Sammendrag

Ny og spennende metodikk med interesse innenfor fremstilling av legemidler og finkjemikalier har blitt utviklet. Arbeidet er tverrfaglig, med elementer fra både organisk kjemisk syntese og polymerkjemi. Arbeidet har blitt utført ved Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo.
I produksjon av enkelte legemidler er det helt nødvendig å være i stand til å fremstille kun én av to forekommende speilbildeformer av et legemiddelmolekyl (kalt enantiomere). Dette kan ofte være vanskelig og kostbart, da slike to speilbildeformer i de aller fleste henseender har helt identiske kjemiske egenskaper. Det er imidlertid svært viktig siden det kan være slik at én speilbildeform kan ha den ønskede medisinske virkningen, mens den andre speilbildeformen kan ha potensielle skadevirkninger, noe som for eksempel var tilfellet med legemiddelet Thalidomid på 1950- og 1960-tallet (én speilbildeform motvirket morgenkvalme for gravide mens den andre speilbildeformen forårsaket utviklingsskader på fosteret).
I de senere år har det innen organisk kjemi blitt utviklet enkle katalysatorer for bruk i fremstillingen av fortrinnsvis én av to speilbildeformer, kalt organokatalysatorer pga. deres mangel på metallinnhold, noe som er uvanlig innen katalyse. I dette arbeidet har slike miljøvennlige og enkle katalysatorer blitt bundet til små polymerpartikler for å lette produktenes renfremstilling samt gjenbruk av katalysatoren for videre bruk. Slike små polymerpartikler med organokatalysatorer kan oppfattes som forenklede kunstige enzymer. Gjennom dette arbeidet har det første systemet for fremstilling av slike polymerbundne metallfrie katalysatorer for bruk på stor skala (i farmasøytisk industri) blitt utviklet og patentert. Hemmeligheten med å være i stand til å fremstille slike katalysatorer på stor skala for første gang har vært å integrere fremstillingen av selve katalysatoren med fremstillingen av polymerpartikkelen den er bundet til i en mye større grad enn hva som er blitt gjort tidligere, noe som er blitt muliggjort ved å bruke stor grad av tverrfaglig samarbeid.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Raul Boris Farina Briceno.

Publisert 30. mars 2012 15:40 - Sist endret 13. apr. 2012 10:17