Disputas: Laila Offernes

cand. scient. Laila Offernes ved Kjemisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Bonding and physical properties of half-Heusler phases

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Professor Peter Oppeneer, Uppsala universitet, Fysiska institutionen, Uppsala, Sverige
Professor Bo Brummerstedt Iversen, Kjemisk institutt, Aarhus universitet, Danmark
Professor Anja Olafsen Sjåstad, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Tyge Greibrokk

Veileder:  Professorene Arne Kjekshus og Svein Stølen

Sammendrag

Avhandlingen omhandler en stor stoffklasse av legeringer, kalt Heusler-legeringer, som har bestemt sammensetning og struktur. I dette arbeidet har Heusler-legeringer blitt undersøkt både eksperimentelt og med digitale beregningsverktøy basert på kvantemekanikk. Heusler-legeringer har svært varierte fysiske og kjemiske egenskaper, mange av dem med stor teknologisk interesse. Materialene varierer fra å være halvledere til magnetiske metaller og innebefatter hukommelsesmaterialer og materialer som endrer elektrisk motstand i et magnetfelt. Noen dreier lys ved refleksjon fra magnetisert materiale, en såkalt magneto-optisk egenskap som blant annet brukes i avlesning av magnetisk lagrede data i moderne teknologisk utstyr som for eksempel en CD eller en DVD.

Avhandlingen omhandler særlig to gullbaserte Heusler-legeringer og deres struktur, sammensetningsforhold, magnetiske og magneto-optiske egenskaper. Erfaringene fra disse legeringene har videre blitt brukt til å se på bindingsforhold og sammensetningstrender til et hundretalls Heusler-legeringer. Det viser seg at ved å se på hvilke grunnstoffer som inngår i en slik legering, kan man (fra antall elektroner) forutsi hvilke egenskaper legeringen vil ha. Studiene gir ny forståelse av materialenes egenskaper, noe som i dette tilfellet brukes til å forutsi egenskapene til nye, teoretisk mulige materialer innen for denne og andre typer av legeringer.

Doktorarbeidet tilhører fagfeltet materialkjemi og er utført med økonomisk støtte fra Norges Forskningsråd.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Raul Boris Farina Briceno.

Publisert 30. mars 2012 15:47 - Sist endret 13. apr. 2012 10:18