Disputas: Milaim Pepaj

cand.scient. Milaim Pepaj ved Kjemisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Two-dimensional liquid chromatography of target proteins

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Professor Knut Irgum, Analytical Chemistry, Umeå University, Sweden
Dr. Bernd Thiede, Bioteknologisenteret, Blindern, Oslo
Professor Ute Krengel, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Carl Henrik Gørbitz

Veileder:  Professor Tyge Greibrokk, professor Elsa Lundanes

Sammendrag

Proteiner er byggesteinene i alle levende celler. Proteinene står i en særstilling fordi disse molekylene ivaretar en rekke livsviktig roller og spesialiserte funksjoner. Hos mennesker er dette alt fra å bygge opp og vedlikeholde muskler, skjelett, hud og slimhinner, til å stå for transport av oksygen og næringsstoffer i blodet. Proteiner har de siste årene fått spesiell oppmerksomhet siden forandringer i proteinsammensetning og/eller konsentrasjon i organer og kroppsvæsker (som blod og ryggmarksvæske) kan være knyttet til utvikling av forskjellige type sykdommer. Med analyse av proteiner som finnes i organer, kroppsvæsker osv., kan slike forandringene oppdages så tidlig og man kan eventuelt finne karakteristiske proteiner som kan brukes som markører i diagnosen av sykdom.

Siden proteinsammensetningen i organer og kroppsvæsker er meget kompleks (blodplasma er sammensatt av over 10 000 proteiner), er avanserte teknikker nødvendig for separasjon og deteksjon av slike sykdomsmarkører (proteiner). Væskekromatografi (LC) i kombinasjon med massespektrometri (MS) er blant de mest brukte teknikkene til dette formålet i dag.

Pepaj har utviklet todimensjonale LC-MS-metoder for separasjon tog identifisering av kjente sykdomsmarkører (proteiner) i bl.a. blodplasma og ryggmarksvæske.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Raul Boris Briceno.

Publisert 30. mars 2012 15:49 - Sist endret 13. apr. 2012 10:18